Opleidingen details PAOT Radboudumc Nijmegen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Stralingshygiëne voor gebruik vanCBCT door tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen (ID nummer: 353704)
 (13) 

beoordeling per persoon

 14-1-2020
 25-12-2019
 16-12-2019
we worden bevoegd maar zijn niet bekwaam, we gaan na het behalen van ons diploma leren foto's rechtvaardigen/maken/beoordelen. Derhalve is de vraag over toepasbaarheid in de praktijk lastig te beantwoorden.
 15-12-2019
 10-12-2019
 8-12-2019
 6-12-2019
 6-7-2019
 6-7-2019
 6-7-2019
 6-7-2019
 2-7-2019
 2-7-2019
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen punten voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakinhoudelijke scholing137-6-2019 t/m 6-6-2020

De cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. Tijdens deze cursus wordt door middel van presentaties en oefeningen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D en de huidige 3D röntgenopnamen. Aangezien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend in een systematische beoordeling van de foto’s. Voor de beoordeling is een goede kennis van de anatomie van het hoofd noodzakelijk. In de cursus wordt een samenvatting gegeven van relevante wet- en regelgeving rond het werken met CBCT en hoe dit in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Omdat de patiëntdosis bij CBCT meestal hoger is dan bij intraorale opnamen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtvaardiging van de opnamen en de stralingsveiligheid van patiënt, behandelaar en omgeving.

Beroepsgroep
Kwaliteitsregister Kaakchirurgen (NVMKA)
dhr. W.P. Moerman, stralingsdeskundige, dr. ing. T.J.J. Maal, drs. O. de Waard, drs. C.M. Suttorp, prof.dr. G.J. Meijer
10
Om aan de cursus en het examen deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne niveau 5A/M zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne niveau 5A/M . U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar het PAOT bureau.
Hoofdniveau
Kaakchirurgie en mondziekten
Orthodontie
Tandheelkunde radiologie
Tijd9:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

 PAOT Radboudumc Nijmegen
 (233) 

PAOT van het Radboudumc Nijmegen is het Postacademische Onderwijs instituut Tandheelkunde van het Radboudumc  Nijmegen. PAOT verzorgt theoretische, praktische en klinische cursussen voor tandartsen en de medewerkers van het tandheelkundig team (mondzorgkundigen /mondhygienisten en (preventie)assistenten.
 

Philips van Leydenlaan 25
6525 EX
Nijmegen
Huispost 309 Postbus 9101
6500 HP
Nijmegen
024-3092862
Selecteer een bestand aub.