Opleidingen details VGCt - Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Studiedag Imagery rescripting bij angststoornissen (ID nummer: 353486)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen623-5-2019 t/m 22-5-2020

Omschrijving:

Deze nascholing gaat over imagery rescripting. Dit is een therapeutische techniek die vaak uitgevoerd wordt binnen een bredere behandelvorm zoals bijvoorbeeld behandeling voor nachtmerries, bij EMDR of schematherapie, maar die ook steeds vaker als stand-alone interventie wordt gebruikt. Imagery rescripting gaat van oorsprong over het ‘herschrijven’ (rescripting) van negatieve of traumatische (vroege) herinneringen (e.g., Schmucker, Dancu, Foa, & Niederee, 1995). De patiënt gaat door een aantal fasen waarbij de herinnering ‘doorleefd’ wordt (exposure) en daarna met behulp van de eigen verbeelding (imagery) aangepast wordt. Hierdoor wordt de kerncognitie van de herinnering veranderd. Het doel hiervan is een positieve verandering in de ervaring van de herinnering bewerkstelligen en uiteindelijk ook in de dysfunctionele schema’s van de patiënt. Imagery rescripting wordt vaak als prettig(er) ervaren door zowel patiënt als therapeut en leidt dan ook tot minder drop-out dan reguliere exposure (Arntz, Tiesema, & Kindt, 2007). De oorsprong van de techniek ligt in de (schematherapeutische) behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (e.g., Arntz & Weertman, 1999). De techniek kan echter bij veel meer problematieken worden ingezet, met name wanneer er sprake is van lijdensdruk vanwege (vroege) negatieve of traumatische herinneringen (denk aan PTSS en sociale angst, maar mogelijk ook eetstoornissen of psychosen).

In de theoretische onderdelen van deze nascholing leert u wat imagery rescripting is, waar het vandaan komt, wat de effectiviteit is en de mogelijke werkingsmechanismen. We raken ook kort aan de fundamentele cognitieve processen die betrokken zijn bij imagery rescripting. We gaan vooral ook veel praktisch oefenen door middel van (video)demonstraties en rollenspelen. U leert over, en doorloopt de fasen van, imagery rescripting bij een eigen casus, en reflecteert over de moeilijkheden of valkuilen hierbij. De praktische oefening wordt gedaan vanuit een schematherapeutische visie op imagery rescripting bij (sociale) angststoornissen. Tussendoor is er ruimte voor discussie en kritische reflectie.

Leerdoelen:

  1. Na deze nascholing beschikt u over theoretische kennis over de achtergrond, ontwikkeling, effectiviteit, en mogelijke werkingsmechanismen van imagery rescripting en de fundamentele cognitief psychologische processen die hierbij betrokken zijn.
  2. Na deze nascholing heeft u basale vaardigheden en inzicht ontwikkeld m.b.t. de praktische uitvoering van imagery rescripting en moeilijkheden/valkuilen daarbij.
  3. Na deze nascholing bent u in staat om een onderbouwde constructief-kritische visie te geven op de wetenschappelijke status en praktische toepasbaarheid van imagery rescripting.
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Studiedag
 Verdiepend
20
80
ja
€125,- (VGCt-leden) en €175,- (niet-leden)
6
Geen toetsing, wel evaluatie
geen
Bestand 
Studiedag.docx41 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Beroepsvereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie

Postbus 14081
3508 SC
UTRECHT
0302543054
Selecteer een bestand aub.