Opleidingen details ClaudicatioNet

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts (ID nummer: 353479)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten227-5-2019 t/m 26-5-2020

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte).

Waar patiënten met PAV in het verleden overwegend werden verwezen naar het ziekenhuis, is er in de multidisciplinaire richtlijnen consensus dat gesuperviseerde looptraining onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (ClaudicatioNet) de primaire behandeling is voor alle patiënten met CI. Indien looptherapie onvoldoende effect heeft na drie tot zes maanden is eventueel verwijzing voor vervolgdiagnostiek en vervolgbehandeling aangewezen. De huisarts heeft een sleutelrol in dit ‘stepped care’ traject, waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig. Uit het Zinnige Zorg traject van het ZorgInstituut blijkt dat er nog verbetering mogelijk is om patiënten met PAV in eerste instantie in de eerste lijn te behandelen. De rol van de huisarts is hierbij essentieel.

De scholing, die door de HartVaatHAG en ClaudicatioNet is ontwikkeld, behandelt de rol van de huisarts en praktijkondersteuner in de behandeling van patiënten met PAV:

  • Diagnostiek: Anamnese, enkel-arm index meting en differentiaal diagnose
  • Behandeling: CVRM, effectiviteit gesuperviseerde looptherapie en invasieve interventies
  • Verwijzing: Indicaties voor verwijzing gesuperviseerde looptherapie vs. verwijzing naar het ziekenhuis
  • Monitoring en multidisciplinaire samenwerking
  • Patiënteninformatie
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Diabetes ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Geen
Tijd18:00 - 20:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieZutphen (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieSassenheim (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieSassenheim (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieSassenheim (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieBlaricum (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieFlevoland (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieHaarlemmermeer (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten en zorgverleners met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland.

p/a Catharina-ziekenhuis Afd. Heelkunde, sectie Vaatchirurgie Michelangelolaan 2
5623 EJ
Eindhoven
Postbus 1350
5602 ZA
Eindhoven
040-2398764
Selecteer een bestand aub.