Opleidingen details M2 academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Update Rontgen (ID nummer: 353462)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ punten per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Mondzorg-punten22-5-2019 t/m 1-5-2020
Mondzorg-punten22-5-2020 t/m 1-5-2021

Doel van de cursus
Volgens het nieuwe besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (BBS) dient elke vijf jaar een tandarts (medisch deskundige) of medewerker die in opdracht van een tandarts tandheelkundige röntgenopnamen maakt te kunnen aantonen dat zijn/haar kennis over röntgenstraling up-to-date is. Het gaat om kennis over de eigenschappen van röntgenstraling, mogelijke gevaren, beschermingsmaatregelen en de op dat moment geldende regelgeving.
Deze gevolgde nascholing dient te worden gedocumenteerd in het KEW dossier.


De voorwaarden van bij- en nascholing zijn:
Medewerker die in opdracht röntgenopnamen maakt:
Minimaal 1 nascholingsuur per vijf jaar
Tandarts (medisch deskundige):
Minimaal 4 nascholingsuren per vijf jaar


Na het volgen van deze cursus is de kennis geüpdatet en voldoet de tandarts (medisch deskundige)/medewerker die in opdracht van een tandarts röntgenfoto’s maakt aan de nascholingseisen zoals die zijn opgenomen in het BBS.

Het niveau (doelgroep/criteria) Deze cursus is bedoeld voor de tandarts (medisch deskundige) en degenen die, in de context van taakdelegatie, röntgenopnamen maken.


Leren en werken (begeleiding)
De huidig geldende röntgenrichtlijnen zoals opgenomen in het BBS worden besproken en de opgedane kennis wordt door middel van een toets beoordeeld.


De cursus zorgt ervoor dat de dagelijkse routine wordt doorbroken en dat er volgens de huidig geldende richtlijnen wordt gewerkt.


Theorie (inhoud/werkwijze)
De dag valt uiteen in twee delen, gedurende het eerste gedeelte zullen de tandartsen (medisch deskundigen) en degenen die, in de context van taakdelegatie, röntgenopnamen maken in groepsverband de theorie a.d.h.v. presentaties afgebakend per onderwerp door de docent krijgen toegelicht.
Het tweede gedeelte zal de groep tandartsen (medisch deskundigen) afzonderlijk o.b.v. een vooraf toegezonden wetenschappelijk artikel een kennistoets maken. De overige cursisten zullen een verdieping krijgen over foutieve röntgenopnamen.


Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Leerdoelen (kennis/vaardigheden)
Tandartsen:
o Updaten van de kerncompetenties TMS (tandheelkunde basis niveau)
o Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling
o Radiologische grootheden en eenheden
o Fysische eigenschappen van röntgentoestellen
o Principes van stralingsdetectie
o Principe van en procedures voor rechtvaardiging
o Principes van radiobiologische en biologische effecten van straling
o Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen
o Optreden van weefselreacties (deterministische effecten)
o Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie
o Toepassing van stralingsbescherming
o Toepassing van stralingsbescherming t.o.v. patiënten
o Toepassing van stralingsbescherming t.o.v. personeel en medewerkers
o Diagnostische referentieniveaus
o Risico bij zwangerschap en voor de foetus
o Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering
o Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen
o Kennistoets o.b.v. wetenschappelijk artikel


Medewerkers die, in de context van taakdelegatie, röntgenopnamen maken updaten van de kennis van:
o Eigenschappen van straling
o Gevaren van straling
o Bescherming van straling
o Basale anatomie en röntgenanatomie
o Herkennen van fouten in opname en filmverwerking
o Gebruik apparatuur

Het theoretische deel van de cursus is gebaseerd op de academische kennis van M2 tandartsen en de evidence based tandheelkunde en het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (BBS).

Beroepsgroep
Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)
Alle opleidingen en cursussen van M2 academy worden onder supervisie van Jacqueline Strooband verzorgd door professionals van M2 tandartsen. De theorielessen van de cursus Update Röntgen worden gegeven door tandarts Rolf Janssen.
10
Deze cursus is bedoeld voor de tandarts (medisch deskundige) en degenen die, in de context van taakdelegatie, röntgenopnamen maken.
195
Het cursustarief is € 195, - incl. lesmateriaal.
Na deelname zal de cursist een certificaat van deelname in ontvangst nemen en de daarbij behorende Q-punten en KRT punten.
Tijd16:00 - 19:30
LocatieVoorburg (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 22:15
LocatieVoorburg (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 22:15
Locatie

Tijd13:00 - 16:15
LocatieVoorburg (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:45
LocatieVoorburg (NL) (Toon kaart)

M2 tandartsen biedt mondzorg van topniveau. In onze praktijken is permanente educatie een vanzelfsprekende zaak. Al achttien jaar verzorgen wij zelf de interne opleidingen voor onze praktijkassistenten. Wij willen onze kennis en deskundigheid in het opleiden van vakbekwame medewerkers nu ook beschikbaar stellen aan collega-tandartsen. Daarom staat ons opleidingsinstituut, M2 academy, ook open voor uw assistent, tandarts of mondhygienist.
Onze opleidingen en cursussen staan onder supervisie van M2 tandarts-implantoloog Jacqueline Strooband, die samen met het team van M2 academy de opleidingsprogramma’s heeft ontwikkeld. Zij waarborgt de kwaliteit en de continuïteit. Daarnaast is het Q-keurmerk® van de Stichting Het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde een objectieve waarborg voor het hoge niveau van onze opleidingen en cursussen. Het Q-keurmerk is ontwikkeld door de tandheelkundige professie in samenspraak met TNO Leiden.

Prins Bernhardlaan 1
2274 HT
Voorburg
070-3691027
Selecteer een bestand aub.