Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACT your way (ID nummer: 352912)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1214-6-2019 t/m 13-6-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 814-6-2019 t/m 13-6-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek214-6-2019 t/m 13-6-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie514-6-2019 t/m 13-6-2022
K&J/OG opleiding - overige taken214-6-2019 t/m 13-6-2022

ACT your way is gericht op de identiteit- en autonomieontwikkeling van jongeren (15 tot 25 jaar).

ACT is evidence based en een trans diagnostische behandelvorm. ACT your way leert jongeren weer psychologisch flexibel te worden. De toepassing van ACT in de behandeling van jongeren/jongvolwassenen is nog relatief nieuw. Toch is ACT juist voor jongeren/jongvolwassenen een passend behandelaanbod, omdat het hen kan helpen een waardevol leven te leiden en te leren omgaan met stressvolle/uitdagende situaties in hun leven.

Doelstelling 

Kennismaken met de theorie en praktijk van ACT your way zodat men na de cursus in staat is ACT your way toe te passen in behandelingen.

Doelen:

De cursist doet kennis op m.b.t. de toepassingsgebieden van ACT your way,

De cursist leert indicatie te stellen voor de toepassing van ACT your way als behandeling,

De cursist leert jongeren uitleg te geven over ACT your way en hem/haar hiervoor te motiveren,

De cursist doet ervaring op m.b.t. de rol van de trainer in van ACT your way.

De cursist ontwikkelt zich in de fases van het gedragstherapeutisch proces middels:

De cursist doet kennis op m.b.t. het onderzoek naar ACT your way.

Cognitief gedragstherapeutische interventies (op gedrag, gevoel en gedachte) op basis van ACT aan te bieden.

Het maken van een casusconceptualisatie (gedragsanalyse) te schrijven op basis van ACT your way,

Het  hanteren van de therapeutische relatie vanuit ACT,

Het maken van een terugval preventie plan op basis van ACT your way.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
12
14
ja
475
12
toetsing en evaluatie
(Post)-academisch : Basis orthopedagoog, Basis psycholoog, Eerstelijnspsycholoog, Orthopedagoog-generalist NvO, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Psychotherapeut, Gedragstherapeut

GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog, Verpleegkundig Specialist, Psychiater, Revalidatie arts, Jeugdarts

Post-hbo: School maatschappelijk werker, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Maatschappelijk werker, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, GGZ-Agoog, POH-GGZ, Coach.Voorwaarden voor deelname:

Minimaal 2 daagse basiscursus ACT OF ACT als onderdeel van opleiding: GZ-psycholoog, VGCt registratie, etc.
Bestand 
ACT your way-info.pdf137 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.