Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Schemagerichte psychotherapie-verdieping (ID nummer: 352805)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen258-5-2019 t/m 7-5-2020

Deze verdiepingscursus schematherapie is een vervolg op de basiscursus en gaat dieper in op de toepassing van cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en chronische angst- en stemmingsstoornissen. Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de deelnemers zelf ingebracht wordt. De nadruk ligt op individuele behandeling, maar ook de behandeling in een groep komt aan de orde.

Voor deze module gelden de volgende leerdoelen:

 1. De deelnemer is in staat om bij complexe casuïstiek een casusconceptualisatie te maken en een gefaseerd behandelplan
 2. De deelnemer weet wanneer en hoe hij cognitieve, gedragsmatige en experiëntiele technieken kan toepassen binnen de therapie
 3. De deelnemer gebruikt experiëntiele technieken in de diagnostiekfase en in de veranderingsfase, bij verschillende modi
 4. De deelnemer gebruikt limited reparenting, empathische confrontatie en grenzen stellen in de behandelrelatie
 5. De deelnemer is zich bewust van eigen schema’s en kan deze hanteren in de relatie met modi van zijn patiënt

Naast deze leerdoelen worden de volgende onderwerpen en vaardigheden behandeld:

 • De kennis en vaardigheden uit de basiscursus waaronder het maken van een casusconceptualisatie; theorie over schematherapie; toepassing van het modusmodel; ontwikkelingspsychologische aspecten en basisbehoeften
 • De belangrijkste schematherapie interventies zelf ervaren en oefenen
 • De toepassing van schematherapie bij adolescenten.
 • De toepassing bij hardnekkige As-I klachten, met name depressie en angst
 • De combinatie van  schematherapie met traumabehandeling.
 • De toepassing van schematherapie in een groep.
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
nvt (onderdeel van de BIG-opleiding KP en PT)
25
toetsing en evaluatie
Deze module is een vervolg op de basiscursus schematherapie van de KP- en PT-opleiding bij RCSW.

Deelnemers voldoen aan de vooropleidingseis van een BIG-registratie als GZ-psycholoog, zijn deelnemer aan de KP- of PT-opleiding en hebben de basiscursus met goed gevolg afgerond.

Voor externen geldt dat zij een registratie als Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog moeten hebben. Daarnaast dient de deelnemer de basiscursus schemagerichte psychotherapie met goed gevolg te hebben afgerond.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 17:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.