Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres - Seksueel Geweld (ID nummer: 352507)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog216-5-2019 t/m 15-5-2020

Het congres over seksueel geweld staat dit keer in het teken van het werken met slachtoffers, plegers en omgeving.

Seksueel geweld komt beangstigend vaak voor. Jaarlijks worden 100.000 kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer van seksueel geweld. Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik grijpen diep in in het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Zij hebben te maken met de psychologische, maar ook de medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Niet zelden is er ook sprake van herhaald slachtofferschap. Dat kan zo zijn omdat het geweld zelf zich herhaalt, maar ook doordat beelden van het geweld kunnen circuleren op het internet.

Ook voor plegers heeft seksueel geweld gevolgen. Denk daarbij aan vervolging, detentie, het wegvallen van vrienden en familie, verstoting uit een gemeenschap, het uiteenvallen van diens gezin en een scala aan psychologische problemen die oorzaak dan wel gevolg zijn van het gepleegde geweld. Daarnaast heeft seksueel geweld binnen gezinnen, families, scholen en gemeenschappen ook impact op deze sociale verbanden en hoe mensen zich daarbinnen tot elkaar verhouden.

Het werken met seksueel geweld is voor hulpverleners, artsen en andere professionals in zorg, welzijn en onderwijs een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid die vaak handelingsverlegenheid oproept.

Op het congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek.

Leerdoelen:

  • De relatie tussen seksueel geweld en psychotrauma;
  • Omgaan met scheve machtsverhoudingen, impliciete intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Welke wetgeving en juridische kaders er zijn met betrekking tot zeden en seksueel geweld;
  • De biologische verklaring van seksueel geweld over de tijd heen en implicaties voor begeleiding en behandeling;
  • Systemisch werken na seksueel misbruik en toepassing hiervan in de praktijk;
  • Het organiseren van zorg onder één dak voor slachtoffers van seksueel geweld;
  • Seksueel geweld in multiculturele omgeving tijdens loverboyproblemen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7
Het congres over seksueel geweld is bedoeld voor professionals die in de praktijk te maken hebben met deze problematiek.
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
30
350
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Tijd10:00 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.