Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 (ID nummer: 352331)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2418-4-2019 t/m 17-4-2020

IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), organiseert in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en de Expertisecentra Palliatieve Zorg consulentenscholingen op een aantal locaties in Nederland. Deze scholingen zijn gericht op het verdiepen van de kennis en het verbeteren van de vaardigheden van de consulenten palliatieve zorg. Naast kennisdeling is kennismaking en regionale samenwerking een belangrijk nevendoel van de scholing.

In de plenaire presentatie komen de stand van zaken rondom enkele producten waar consulenten in hun regio verder aandacht aan kunnen geven en waarvan het goed is dat ze zicht hebben dat dit soort producten er zijn of in ontwikkeling zijn, aan de orde.

Voor de workshops is gekozen voor 10 thema's. De workshops worden aangeboden om de diversiteit in kennis versus verdieping te realiseren voor iedere consulent palliatieve zorg. In de beschrijving van de workshops in de bijlage is de inhoud per workshop geformuleerd. Omdat de scholing in verschillende regio's wordt aangeboden verschillen de sprekers bij de workshops evenals de keuze voor het aanbod. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Mini)symposium
0
Tijd15:30 - 20:30
LocatieSpier (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWieneke Vegter

Tijd15:30 - 20:30
LocatieElst (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarian Snuverink

Tijd12:15 - 17:00
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRia Bouma

Tijd16:00 - 20:15
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen

Tijd13:00 - 17:00
LocatieRoermond (NL) (Toon kaart)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. De inzet is om de impact van kanker te reduceren en de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken met zorgprofessionals en met de kennis, inzichten uit de data van de NKR bieden we handvatten om de zorg te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt en implementeert IKNL beslissingsondersteunende toepassingen zoals predictiemodellen. Ook Oncoguide, waarin richtlijnen worden verrijkt met actuele data uit nationale en internationale databases en vertaald naar beslisbomen. De medisch specialist én de patiënt krijgen daardoor ter ondersteuning van hun besluitvormingsproces op de patiënt toegespitste informatie over de best passende behandeling volgens de laatste inzichten. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. 
IKNL richt zich primair op de (para) medische zorgprofessionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

IKNL locatie Utrecht Vergadercentrum Godebaldkwartier 419 (kantoor Janssoenborch, 8e verdieping) Utrecht
3511 DT
Utrecht
IKNL Utrecht Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.