Opleidingen details Berends-Que-Performance

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CCL Psa 2018 - 2019, cursus 3 (ID nummer: 352249)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 21610-4-2019 t/m 9-4-2020

Ieder doet het op haar eigenwijze. Vaak is er sprake van vaste gedragspatronen, die bijna reflexmatig optreden. Zicht hebben op eigen (leiderschaps)gedrag is het begin van effectiever functioneren als leider.  

Een goed conflict is niet slecht De meeste medisch specialisten zijn echter niet goed in staat om een conflict constructief aan te gaan. Ze reageren vaak pas te laat en (daardoor) te heftig en vaak ook niet duidelijk genoeg. Ze zijn niet in staat om in te schatten of er al sprake is van een escalatie en welk escalatienievau bereikt is. Dit laatste is belangrijk omdat de escalatiegraad mede bepaalt of het conflict zonder of juist alleen met derden opgelost kan worden.

Na afsluiten van de cursus is de cursist beter in staat om constructief een conflict aan te gaan, o.a. door het conflict op tijd aan te gaan en met de juiste vaardigheden (er voor blijven staan en er voor gaan of juist de-escaleren). Daarnaast is ze ze in staat om op basis van de inschatting van het escalatieniveau de juiste stappen te nemen naar het constructief oplossen van het conflict.

Projecten komen veel voor in gezondheidszorginstellingen. Vaak zijn medisch specialisten bij deze projecten betrokken, terwijl de kennis over projectmatig werken bij hen ontbreekt. Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om effectief en actief aan een project deel te nemen.

Met het werken middels "straatjes", gespecialiseerde (multidisiplinaire) polis, behandelpaden, behandelprogramma’sen heeft het organiseren op basis van logistieke principes haar intrede gedaan in de gezondheidszorginstellingen.

Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de pricipes van de patiëntenlogistiek en is zij een goede sparringspartner voor de adviseurs, vaak bedrijfskundigen, die ingehuurd worden om een organisatie volgens deze principes in te richten.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Meerdaagse) Nascholing
1750
Inclusief verblijfskosten.
Tijd15:30 - 16:30
LocatieGarderen (NL) (Toon kaart)

Performance organiseerde de Leergang Beleidspsychiatrie.

Voortbouwend op deze Leergang is het Curriculum Clinical Leadership ontwikkeld. Dit Curriculum gaat uit van competeties, nodig voor Clinical leadership en bestaan uit vijf cursussen. In elke cursus is aandacht voor een beperkt aantal competenties die middels praktijkgerichte actuele situaties getraind worden.    

Op verzoek van ex-cursisten worden de laatste jaren extra cursussen georganiseerd, die een zelfde opbouw hebben als de blokken van de Leergang Beleidspsychiatrie en de cursussen van het Curriculum. Tijdens deze geacrrediteerde bijeenkomsten worden actuele onderwerpen behandeld, die van belangrijk zijn voor Clinical Leadership (en voor de professionals die zich bezig houden met leadership en management). Voor het Curriculum werkt Berends-Que-Performance samen met De Praktijk.

Daarnaast verzorgt Berends-Que-Parformance incompany trainingen en trainingen en workshops met losse inschrijving. Berends-Que-Performance heeft hierbij onder meer samengewerkt met de Twente School of Management en De Academie voor Medisch Specialisten.

Amsterdamseweg 102
6814 GH
Arnhem
Postbus 1009
6801 BA
Arnhem
(06) 53 15 71 94
Selecteer een bestand aub.