Opleidingen details Aequo

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Managementtraining voor AIO’s (ID nummer: 352173)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 24010-4-2019 t/m 9-4-2020

De leergang wordt toegesneden op de specialist in opleiding.

De uitgangspunten van deze leergang zijn:

Focus op de persoon van de AIO. Wat zijn je sterke kanten, waarin moet je iets bijleren. Wat maakt je kwetsbaar, wat sterk? Hoe kijken anderen naar je?

Hoe zien de interactiepatronen met anderen er uit? Durft je leiding te geven, wat is dat precies, hoe word je daar beter in? En hoe interacteert iemand in de groep of team? Hier komen ook zaken langs als onderhandelen en omgaan met conflicten.

Wat is de ‘Umwelt’ waarin iemand functioneert. Hoe is de organisatie om de AIO heen gestructureerd. Wat zijn de kenmerken van de organisatie en hoe is die te veranderen? Hier komen vragen over politiek handelen in een organisatie naar voren, en hoe je je daartoe moet verhouden. En, hoe werkt een AMC en een perifeer ziekenhuis? Wat kan je verwachten als je bij één van de twee werkt?

Wordt CANMEDS gebruikt bij het kijken naar de competenties waar deze leergang op gericht is dan zijn dat vooral: ‘communicatie’, ‘samenwerken’, en ‘maatschappelijk handelen’.

Omdat de leergang er op gericht is daadwerkelijk tot verandering bij de deelnemers te leiden wordt voor vier samenhangende strategieën gekozen: 

De leergang heeft een langere doorlooptijd (5 maanden), waardoor tussentijds deelnemers het geleerde kunnen toepassen, en naderhand op het effect kunnen reflecteren.

De training is interactief. Deelnemers krijgen veel de gelegenheid te oefenen met het materiaal en de concepten.

Na de training is een intervisietraject voorzien waarin het geleerde in tal van eigen situaties wordt toegepast en onderling wordt bediscussieerd.

De deelnemers zijn een zogenaamde ‘homogene groep’. Er ontstaat snel een onderlinge band en vertrouwen, en het blijkt dat het leren van elkaar een krachtig effect heeft. 

(Meerdaagse) Nascholing
 
1000
Tijd9:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Aequo is een bureau dat zich richt op de gezondheidszorg in brede zin. Er is binnen het bureau jarenlange ervaring in het trainen en coachen van artsen en specialisten, met name in academische ziekenhuizen.

Stadionplein 37-1
1076 HC
Amsterdam
0620489534
Selecteer een bestand aub.