Opleidingen details Leger des Heils Academie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Van Hulp naar Herstel (ID nummer: 351627)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

Algemene doel

Herstel & Vernieuwing binnen de Leger des Heils Aanpak is de naam van een leertraject. Dit leertraject gaat om werken aan herstel van het gewone leven binnen de Leger des Heils aanpak. De basis hiervoor is beschreven in het visiedocument Herstel van het Gewone Leven. Dit curriculum beschrijft de basistraining ‘Van hulp naar herstel’ binnen dit leertraject. De inhoud hiervan is gebaseerd op het Strengths model.

Het leerdoel van de basistraining is: herstel van het gewone leven van onze deelnemers door het eigen maken van de daartoe benodigde houding en competenties.

Dat betekent dat medewerkers na afloop de belangrijkste principes en houding van herstelgericht werken kennen, en de belangrijkste hulpmiddelen (krachtenprofiel, herstelactieplan) kunnen toepassen. Het gaat enerzijds om kennis en kunde, maar vooral om de ervaring in de praktijk en de reflectie op het handelen van medewerkers.

Onderdelen

De onderdelen die in de basistraining aan bod komen zijn:

 • Leger des Heils aanpak
 • Successen delen
 • Mindset
 • Basishouding (principes)
 • Relatie
 • Herstelgerichte vragen stellen
 • Inventariseren van krachten en wensen
 • Ervaringsdeskundige verhaal
 • Krachtenprofiel
 • Herstelactieplan en overige hulpmiddelen

Eindtermen

 • Medewerker kent de basisprincipes van herstelgerichte begeleiding en weet deze toe te passen in zijn werk;
 • Medewerker ziet in dat de werkrelatie met de deelnemer essentieel is voor herstel;
 • Medewerker is in staat om herstelgerichte gesprekstechnieken toe te passen;
 • Medewerker herkent de fasen van herstel en weet daarbij aan te sluiten;
 • Medewerker kan krachten en wensen bij deelnemers (h)erkennen en deze weergeven in een krachtenprofiel;
 • Medewerker kan de deelnemer ondersteunen bij het opstellen van een herstelactieplan;
 • Medewerker is in staat om samen met de deelnemer de hulpbronnen in de omgeving te (h)erkennen en daar ondersteuning uit te halen.
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
Tijd9:30 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd9:30 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd9:30 - 16:00
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

Het Leger des Heils heeft een Academie ingesteld om eigen medewerkers op te leiden en te trainen. Eigen trainingen met hun eigen karakter en identiteit van de organisatie worden aangeboden in dienst van de Leger des Heils aanpak en de registratieeisen voor Jeugdzorgwerkers.

Spoordreef 10
1315 GN
Almere
Postbus 3006
1300 EH
Almere
036-5398250
Selecteer een bestand aub.