Opleidingen details Rob Giel Onderzoekcentrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CGT training (ID nummer: 351237)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen309-5-2019 t/m 8-5-2020

CGT UHR Training voor gevorderden

Eén op de vijf mensen heeft wel eens een psychotische ervaring. Doorgaans is dit niets om je zorgen over te maken. In sommige gevallen gaan deze ervaringen echter niet vanzelf over. In dit geval kan het zijn dat er een verhoogd risico is op het ontwikkelen van een psychose. Behandeling in dit voorstadium kan in veel gevallen verergering van klachten voorkomen.

Doelen:

  • Algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie bij allerhande psychopathologie
  • Kennis van het cognitieve model van de ultrahoog risico patiënt en van psychose Kennis van werkwijzen en procedures in een Vroegdetectie en Vroegbehandelings team.
  • Werken met het protocol voor Mensen met Ultrahoog Risico op het ontwikkelen van ernstige psychische klachten (Gedachten Uitpluizen); probleemformulering maken en op basis daarvan een behandelplan opstellen en uitvoeren.
  • Specifieke therapeutische deelvaardigheden betreffende cognitieve gedragstherapie bij subklinische psychostische klachten. Hierbij ligt de nadruk op cognitieve technieken, gedragsexperimenten en exposure.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
6
14
ja
400
30
toetsing en evaluatie
CRKBO
Iedere deelnemer dient vooraf de instaptoets met een voldoende te hebben afgerond.
Verder geldt dat de deelnemer werkt met patiƫnten met psychotische symptomen. Dat hoeft niet noodzakelijk in een psychoseteam te zijn, maar betreft evt. patiƫnten die psychoseklachten ervaren bij andere pathologie (bijv. borderline persoonlijkheidsstoornis, depressie, OCD, etc.).
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen de stichtingen GGz Groningen, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence en Mediant en de Rijksuniversiteit Groningen.

Het RGOc staat garant voor hoog gekwalificeerd onderzoek. Onderzoek dat nationaal en internationaal van betekenis kan zijn voor de dagelijkse praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Het RGOc brengt onderzoekers samen die op het terrein van GGz-onderzoek werkzaam zijn. Het gaat om onderzoek en evaluatie in de vorm van omschreven wetenschappelijke projecten wat betreft doelstelling, personele inzet, duur en kosten.

Hanzeplein 1
9713 GZ
Groningen
Postbus 30.001
9700 RB
Groningen
050-3612079
Selecteer een bestand aub.