Opleidingen details ClaudicatioNet

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ClaudicatioNet Congres 2019 (ID nummer: 351154)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie514-3-2019 t/m 13-3-2021

Op 14 maart 2019 organiseert ClaudicatioNet het negende ClaudicatioNet Congres met als thema “Samen in de breedte”. Dit congres kent een verplichte deelname voor fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. Minimaal één keer per twee jaar dient dit congres bezocht te worden. Op deze manier blijft men op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van claudicatio intermittens (CI) en comorbiditeiten en nieuwe inzichten met betrekking tot relevante onderwerpen voor de behandeling van deze patiëntengroep. Zo wordt bijgedragen aan de kwaliteit van zorg door therapeuten die zich specialiseren in de behandeling van patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV), waar claudicatio intermittens onder valt.
Het congres focust zich, naast de behandeling van deze complexe patiënten, op leefstijlverbetering ter voorkoming van non-communicable diseases (NCDs).Claudicatio intermittens (etalagebenen) behoort als vaatziekte tot deze non-communicable diseases (NCDs). De NCDs betreffen een groep chronische ziekten met een enorme impact op onze samenleving en economie, zoals COPD, hartziekten, DM en obesitas. Hoog zorgverbruik en productiviteitsverlies ten gevolge van NCDs laten de kosten snel oplopen. Door NCDs gaat de kwaliteit van leven sterk achteruit (toename DALY’s [disability-adjusted life years]).
Maar liefst 70% van de totale sterftecijfers zijn toe te schrijven aan NCD's (waarvan 50% hart- en vaatziekten [HVZ]). De grootste boosdoeners zijn ischemic heart disease, beroerte, COPD en diabetes mellitus. Toename van fysieke activiteit met 10-25% kan wereldwijd 1.3 miljoen doden per jaar voorkomen1. Indien iedereen fysiek actief zou zijn, zou er 6% minder coronaire hartziekte en 7% minder type 2 diabetes bestaan.
In een recent door onze onderzoeksgroep verrichte review wordt aangetoond dat de aanpak voor zowel beweeg- als leefstijl interventies voor alle NCD’s nauwelijks verschilt. Daarnaast is het onwerkbaar om nog strikt per ziektebeeld te denken. Een op de vier Nederlanders heeft meer dan één chronische ziekte en van de 75-plussers heeft maar liefst 65% drie of meer chronische ziekten. Bovendien worden de meeste NCD’s veroorzaakt door dezelfde risicofactoren, namelijk te weinig fysieke activiteit, roken, overgewicht, hypertensie, hyperglykemie, hypercholesterolemie en slechte voeding. De aanpak van de oorzaken en kennis over de oorzaken zijn dus een gemeenschappelijk goed.
De informatie die verspreid wordt gedurende dit congres heeft dus een veel grotere reikwijdte dan alleen de ziekte symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV) waarvan CI een symptoom is, maar ook gerelateerde ziektebeelden waarmee deze vaak complexe patiëntencategorie mee te maken heeft.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Pro-Q-Kine, Kwaliteitsbevordering voor KinesitherapeutenPro-Q-Kine, Kwaliteitsbevordering voor Kinesitherapeuten
Hoofdniveau
Geriatriefysiotherapie
Musculo Skeletaal onderste extremiteiten
Tijd09:30 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten en zorgverleners met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland.

p/a Catharina-ziekenhuis Afd. Heelkunde, sectie Vaatchirurgie Michelangelolaan 2
5623 EJ
Eindhoven
Postbus 1350
5602 ZA
Eindhoven
040-2398764
Selecteer een bestand aub.