Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen (ID nummer: 350840)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2827-9-2019 t/m 26-9-2022

Introductie
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (angst, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen etc.) aannemelijk is. Er zijn inmiddels een twintig-tal gecontroleerde effectstudies verricht naar de werkzaamheid van EMDR bij Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Uit de resultaten van deze studies en uit meta-analyses blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Volgens de meest recente internationale richtlijnen is EMDR, met imaginaire exposure, de 'treatment of choice' voor psychotrauma (Chemtob, Tolin, van der Kolk & Pitman, 2000: Bisson et al., 2007; Seidler & Wagner, 2006). Een Nederlandse richtlijncommissie onder auspiciën van het Trimbos instituut kwam in 2003 en in 2010 met een soortgelijk advies (Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ (zie: www.ggzrichtlijnen.nl; www.emdr.nl).

Het tweede gedeelte van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) opleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

Concrete inhoud:
• Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
• Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
• Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
• Het gebruik van cognitive interweaves
• Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)

Leerdoelen
- In staat zijn zowel overzichtelijke als complexe casus conform het casusconceptualisatiemodel van EMDR (Nederland) zodanig uit te werken dat het EMDR-standaardprotocol een integraal onderdeel wordt/kan zijn van de behandeling in brede zin.
- Het kunnen diagnosticeren en bijsturen van eventuele complicaties die in de loop van de EMDR therapie optreden.
- Het m.b.t. RDI versterken van benodigde hulpbronnen (vermogens/eigenschappen) zie nodig zijn om 1) traumabehandeling aan te gaan en vol te houden en 2) gedragsverandering in algemene zin mogelijke te maken.
- Traumabehandeling bij complexe PTSS en persoonlijkheidsproblematiek.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
18
48
ja
1245
28
toetsing en evaluatie
CRKBO
Vooropleidingseisen
De opleiding is bedoeld voor gz-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten met ervaring op het gebied van psychisch trauma en die eerder een geaccrediteerde EMDR basisopleiding hebben gevolgd. Voor deelname geldt verder als eis dat de deelnemers aan de cursus in de wet BIG zijn geregistreerd als GZ-psycholoog (eventueel in de overgangsregeling), psychotherapeut of psychiater. Afgestudeerde psychologen, artsen, maatschappelijk werkenden en SPV-en kunnen dus niet aan de cursus deelnemen.
Voorwaarde voor deelname aan de vervolgtraining is dat cursisten met het basisprotocol goed uit de voeten kunnen en inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met het behandelen van mensen met EMDR. Dit is om ervoor te zorgen dat er tijdens de cursus daadwerkelijk met het nieuwe materiaal kan worden geoefend.
Om aan de vervolgtraining deel te kunnen nemen is bovendien de voorwaarde gesteld dat de deelnemers een aantal individuele supervisie-contacten over de toepassing van EMDR bij eigen cliënten hebben gehad, waarbij kon worden gedemonstreerd dat zij het basisprotocol goed beheersen. Er wordt van deelnemers verwacht dat zij een verklaring van een erkende EMDR supervisor inleveren bij de inschrijvingsbalie voor aanvang van de cursus. Zonder supervisieverklaring kan niet aan de EMDR-vervolgtraining worden deelgenomen.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.