Opleidingen details Vestalia

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase? (ID nummer: 350504)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie75-2-2019 t/m 4-2-2021

Patiënten in de palliatieve fase krijgen op een moment in deze fase te maken met fysieke achteruitgang, opnieuw slecht nieuws, nieuwe confrontaties met hun sterfelijkheid en hun toekomstperspectief, verlies ed. Reacties lopen uiteen vanuit blijvende hoop op genezing tot wanhoop en willen sterven, waarbij patiënten meestal laveren tussen hoop en wanhoop.

In de palliatieve fase werkt de zorgverlener meer als coach dan als trainer (IKNL, 2011), en hoop & wanhoop heeft invloed op de hulpvragen van de patiënten.

Een patiënt kan bijvoorbeeld hoopvol vast blijven houden aan het willen lopen van een marathon, hoe verantwoord is het om deze patiënt hierbij te ondersteunen in zijn training? Of een patiënt wisselt erg tussen hoop en wanhoop en je weet niet goed hoe je het behandelprogramma hierop af kunt stemmen.

Hoe ga je als goede coach om met de patiënt, zijn hulpvragen en jouw behandeling in de palliatieve zorg?

In deze training ontvangen de deelnemers informatie over de fasen in een progressieve ziekte en onderzoeken we hun eigen reactiepatronen om hiervan uit het handelingsperspectief weer te verruimen, zowel op het gebied van behandelondersteuning als op het gebied van zelfzorg. Tijdens de workshop ontvangt de deelnemer concrete handvatten voor het omgaan met slecht nieuws, verlies, hoop en wanhoop.

Doelen

  • Inzicht in wetmatigheden in de fasen van een progressieve ziekte/kanker
  • Onderbouwing van relatie tussen hoop/wanhoop en fysieke klachten.
  • Inzicht in eigen reactiepatronen
  • Verruiming van het eigen handelingsperspectief
  • Verkrijgen van concrete handvatten (zowel communicatief als fysiotherapeutisch) voor omgaan met hoop en wanhoop in palliatieve fase. 
Hoofdniveau
Oncologie
Overig
Tijd10:00 - 16:30
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Training en begeleiding voor zorgverleners in de oncologische zorg

(multidisciplinair / psychosociale zorg / gespreksvoering)

jhr. Sixhof 18
1241CR
Kortenhoef
06-10916919
Selecteer een bestand aub.