Opleidingen details Federatie Medisch Specialisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres Netwerkgeneeskunde: De medisch specialist met één been buiten het ziekenhuis (ID nummer: 350414)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2619-3-2019 t/m 18-3-2020

Steeds vaker behandelen medisch specialisten hun patiënten buiten de muren van het ziekenhuis. Ze maken deel uit van een netwerk rondom de patiënt, waarin zij samenwerken met andere (zorg)professionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en wijkverpleegkundigen.

Veel handelingen die binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvinden, kunnen volgens de Federatie Medisch Specialisten ook op andere plekken worden georganiseerd. Niet alle zorg hoeft persé in een ziekenhuis plaats te vinden en ook een medisch specialist zal steeds vaker patiënten zien buiten het ziekenhuis, en via e-health. Het doel van netwerkgeneeskunde is om de zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt aan te bieden: dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. Er ontstaan steeds meer netwerkorganisaties tussen (zorg)professionals, waarin huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten wijkverpleegkundigen en medisch specialisten met respect voor elkaars kennis en kunde samenwerken. Samen bepalen ze wie de patiënt het beste kan helpen en waar. En wat een patiënt zelf kan doen

Doelstelling

In het programma deze dag staat centraal hoe zorgprofessionals de stap kunnen zetten richting netwerkgeneeskunde. Tijdens dit congres delen medisch specialisten en andere professionals hun ervaringen. Er worden praktische handvatten gegeven om zelf aan de slag te gaan met netwerkgeneeskunde. Ook laten de zorgprofessionals zien wat het de zorgverleners zelf en de patiënten concreet kan opleveren. Netwerkgeneeskunde is namelijk niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk als zorgprofessionals met passie goed hun werk willen blijven doen.

Tijdens het congres worden de deelnemers geïnspireerd door zorgverleners voor wie netwerkgeneeskunde al gemeengoed is geworden. Er wordt aandacht geschonken aan de mogelijke vormen van netwerkgeneeskunde. Er wordt inzicht gegeven in de financiering en het resultaat op de lange termijn. Deelnemers worden gemotiveerd om in gesprek te gaan met de sprekers en andere deelnemers om goede ervaringen en voorbeelden met elkaar te delen.

De Federatie wil voorbeelden van juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde bundelen en delen om medisch specialisten en andere zorgverleners te inspireren aan de slag te gaan met netwerkgeneeskunde.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Algemene Klinische Fysica (AKF)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Audiologie (AUD)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaags) Congres
245
gereduceerd tarief aios € 125
Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

  • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
    patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
    ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
    de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34
Selecteer een bestand aub.