Opleidingen details Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leidinggeven als professie (LAP) (ID nummer: 349917)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 3304-3-2019 t/m 3-3-2020

De leergang Leidinggeven als Professie is opgezet als reactie op het signaleren van een veranderend zorglandschap waarin op organisatorisch niveau niet langer de gebaande paden bewandeld kunnen blijven worden. Naar aanleiding hiervan heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een duidelijke toekomstvisie geformuleerd (Bouwen aan de toekomst van Gezondheid 2020). Binnen deze visie speelt clinical governance een centrale rol wanneer het gaat om de organisatorische randvoorwaarden voor de operationalisering van kernwaarden en het vermogen te sturen op beoogde doelstellingen binnen een steeds complexer wordende arbeidscontext. Om tegemoet te komen aan deze visie is de leergang gericht op leidinggevenden op verschillende niveaus binnen het UMCG. Binnen deze doelgroep nemen zorgprofessionals, bijvoorbeeld in de rol van hoogleraar, chef de clinique of hoofdverpleegkundige, een belangrijke positie in. Zij kunnen zich bij uitstek niet onttrekken aan de thema’s die op het UMCG afkomen omdat zij, naast hun rol op organisatorisch niveau tevens betrokken zijn in het primaire proces. Als schakel tussen organisatie, zorg en patiënt zijn zij diegenen die een hoofdrol spelen in het uitzetten van de lijnen waarlangs de organisatie dient te bewegen.

In een tijd waarin de enige zekerheid onzekerheid lijkt, zijn leidinggevenden vooral zelf hun eigen houvast. In deze leergang staat daarom ‘wie ben ik als ik leidinggeef’ centraal; hoe kan je scherp en productief naar je eigen context kijken, wat is je eigen rol en positie in die context, op welke manier ben je in contact met mensen in je omgeving en hoe bied je als leidinggevende richting en houvast gegeven je eigen kracht, tekortkomingen, hebbelijkheden en onhebbelijkheden.

Doelen van de leergang:

  • Je bent je meer bewust van de context waarbinnen je aan het werk bent en wat dit van jou als leidinggevende vraagt.
  • Je bent in staat systemisch te kijken naar complexe vraagstukken en kun je je acties hierop afstemmen.
  • Je hebt meer inzicht in je eigen kracht en tekortkomingen. Je bent je meer bewust van eigen belemmerende overtuigingen en (dis)functionele patronen in interactie met anderen. Je kunt hierop reflecteren en je hebt handvatten om je gedragsrepertoire uit te breiden.
  • Je bent in staat complexe vraagstukken vanuit andere perspectieven te bekijken en je weet hoe je verschillende perspectieven zo goed mogelijk kunt gebruiken in het nemen van besluiten.
  • Je hebt inzicht in hoe je effectiever kunt handelen in lastige één-op-één situaties en in groepen.

Je hebt handvatten gekregen die je kunt gebruiken voor netwerksamenwerking.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma LAP.pdf328 KB
6500
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCLAS en PAOG
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Module 1630-10-2019
Module 2, dag 1610-12-2019
Module 2, dag 2611-12-2019
Module 3613-01-2020
Slotseminar613-02-2020

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCLAS en PAOG
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Module 1629-10-2019
Module 2, dag 1603-12-2019
Module 2, dag 2604-12-2019
Module 3614-01-2020
Slotseminar613-02-2020

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCLAS en PAOG
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Module 1628-10-2019
Module 2, dag 1628-11-2019
Module 2, dag 2629-11-2019
Module 3615-01-2020
Slotseminar613-02-2020

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCLAS
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Module 1619-03-2019
Module 2, dag 1615-04-2019
Module 2, dag 2616-04-2019
Module 3620-05-2019
Slotseminar620-06-2019

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCLAS
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Module 1613-03-2019
Module 2, dag 1608-04-2019
Module 2, dag 2609-04-2019
Module 3621-05-2019
Slotseminar620-06-2019

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCLAS
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Module 1604-03-2019
Module 2, dag 1604-04-2019
Module 2, dag 2605-04-2019
Module 3622-05-2019
Slotseminar620-06-2019

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

Hanzeplein 1
9713 GZ
Groningen
Postbus 30.001
9700 RB
GRONINGEN
050-3611402
Selecteer een bestand aub.