Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 349883)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog614-3-2019 t/m 13-3-2020

Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor trauma. Verwaarlozing, pesten, huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik komen vaker voor bij deze doelgroep. Een dergelijke geschiedenis laat vaak diepe sporen na bij uw cliënt.

Na afloop van het congres weten de deelnemers: hoe zij trauma kunnen signaleren bij cliënten, welke verschillende manieren van traumabehandeling er zijn en wat het oplevert, wat trauma-sensitief begeleiden inhoudt en hoe men de beste begeleiding biedt bij trauma.

 

In de middag kunnen de deelnemers kiezen voor verschillende verdiepingssessies.

In verdiepingssessie A weten de deelnemers na afloop hoe zij trauma signaleren en wat de gevolgen ervan zijn. Aan de hand van de SOS methode weten de deelnemers hoe zij moeten handelen bij eerste opvang.

In verdiepingssessie B weten de deelnemers na afloop wat de invloed van trauma op hechting is en hoe zij als begeleider zorg aan deze cliënten kunnen bieden.

In verdiepingssessie C weten de deelnemers na afloop hoe zij binnen hun organisatie trauma-sensitief te werken kunnen gaan en wat hierbij komt kijken.

Deze dag is bedoeld voor: Begeleiders Ergotherapeuten Jeugdzorgwerkers Orthopedagogen Maatschappelijk werkers Medisch specialisten, waaronder Artsen Verstandelijk Gehandicapten en huisartsen Teamleiders en leidinggevenden Psychologen (Gezins-) voogden Vaktherapeuten Verpleegkundigen Verpleegkundig specialisten En overige geïnteresseerden.
 Verbredend
 Verdiepend
60
150
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Tijd09:30 - 16:15
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.