Opleidingen details Health[e]Foundation

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - workshops 2019 (ID nummer: 349863)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 332-4-2019 t/m 1-4-2020

Aanleiding workshops:
Verslechterde omstandigheden drijven steeds meer vluchtelingen naar Europa en daarbuiten, al de overgrote meerderheid blijft in de regio. In 2015 vroegen 43.093 mensen asiel aan in Nederland in 2016 waren dat er 18.171. Op veel asielaanvragen werd positief beslist (80% in 2015). Op 17 januari woonden nog 26.185 statushouders in de centrale opvang, waarvan 32% uit Syrië afkomstig is. Dat betekent dat veel statushouders verspreid over het land een woning toegewezen zullen krijgen. Over de gezondheid van deze relatief nieuwe groep vluchtelingen is nog niet veel bekend, maar ook zij zijn niet bekend met ons systeem van zorg.
De psychische problemen van migranten door trauma’s uit oorlogsgebieden, de lange reis en na aankomst stapelen zich op. De effecten van conflict en ontheemding op de geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn van Syriërs zijn enorm. Onderliggende ziekten en psychische problemen zullen tijdens periodes van stress vroeger of later naar boven komen. De meegemaakte conflicten alsook de zorgen over de Syrische situatie in combinatie met de dagelijkse stress (armoede, werkloosheid, gebrek aan basisbehoeften en diensten, zorgen over geweld en uitbuiting, discriminatie etc) maken vluchtelingen extra kwetsbaar voor psychosociale problemen. Een slechte (geestelijke) gezondheid heeft bovendien een negatief effect op de integratie in het nieuwe thuisland.  Daarom is vroege herkenning en behandeling van psychische problemen voor deelname aan de arbeidsmarkt en het aanleren van de nieuwe taal, essentieel. Gezondheidsvoorlichting en kennis van de gezondheidsrisico’s van vluchtelingen is van belang voor het leveren van goede zorg. Vandaar dat Health[e]Foundation een Refugee Care[e]Education cursus heeft ontwikkeld en naast een e-learning programma workshops aanbiedt om artsen betrokken bij de zorg van vluchtelingen/statushouders bij te scholen. Naast artsen zullen ook POH’s en andere zorgverleners worden uitgenodigd om de samenwerking te bevorderen.

Workshops:
Een avond workshop zal worden aangeboden. De eerste workshop zal plaatsvinden in Utrecht op 2 april 2019, vervolgens zullen andere groepen met dezelfde workshop volgen door heel het land. 
De workshops bevatten inhoudelijke presentaties en praktijk discussies en casuïstiek bespreking komen aan bod. Zie het toegevoegde programma voor meer detail.  Workshop is eerder geaccrediteerd door ABAN, IDnr van aanvraag: ID 289363. (de e-learning die ook binnen de cursus wordt aangeboden is geaccrediteerd, IDnr: 296459.

Leerdoelen:

  • Meer kennis over gezondheid van nieuwe groep vluchtelingen
  • Meer kennis over communicatie met vluchtelingen
  • Herkennen en behandelen van veelvoorkomende problemen bij vluchtelingen (met extra focus op geestelijke gezondheidsproblemen en problemen onder jonge vluchtelingen)
  • Kennis hoe adequaat door te verwijzen
  • Kennis over waar ze meer informatie of hulp kunnen verkrijgen over deze specifieke doelgroep vluchtelingen
  • Verkrijgen van praktische handvaten om vluchtelingen ondanks de uitdagingen goede zorg te bieden

Impact:
Deze workshops voor artsen stelt hen in staat om de juiste kwaliteit van zorg te leveren aan vluchtelingen die hier tijdelijk zijn of zij die zich in Nederland vestigen. Door het geven van meer achtergrondinformatie over vluchtelingen/statushouders en specifiek advies hoe gezondheidsproblemen te herkennen, behandelen, verwijzen en hulp te verlenen, kunnen ernstige gezondheidsproblemen worden voorkomen. Met de betere gezondheid kan men zich sneller integreren, de taal leren en werk vinden.

Workshop
50
Het bedrag is €350 voor het geheel van workshop en e-learning. De eerste 25 deelnemers kunnen met een korting van €250 deelnemen aan het hele programma (workshop en e-learning) vanwege financiering uit fondsen.
Tijd17:45 - 21:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet zal in Utrecht plaatsvinden, exacte locatie is nog niet bekend

Health[e]Foundation is in 2003, door Prof. Dr. Fransje van der Waals en Joep Lange opgericht en is gevestigd bij het AMC in Amsterdam. Accurate en state-of-the-art informatie is essentieel voor alle gezondheidszorgwerkers wereldwijd. Om al deze gezondheidswerkers van up-to-date kennis te voorzien is de stichting begonnen met het opzetten van blended learning programma’s. Eerst over infectie ziekten en armoede gerelateerde aandoeningen, vervolgens ook moeder en kind behandeling, preventie en voorlichtingsprogramma’s. We streven ernaar om gezondheidswerkers bij te scholen om het mogelijk te maken dat iedereen adequate en kwalitatieve zorg en behandelingen ontvangt. 

Meibergdreef 5 Building "De Bascule / Panama" Door D - Room PC0-520
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
+31 (0)20 566 5467
Selecteer een bestand aub.