Opleidingen details Bureau Zorginnovatie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NVvPO DOET! (ID nummer: 349728)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing praktijkondersteuners23-4-2019 t/m 2-4-2020

NVvPO DOET! Staat in het teken van innovatie. In de eerste nascholing van dit jaar leer je wat de gevolgen van innovatie zijn voor jouw praktijk. Innovatie reikt verder dan leuke spulletjes en gadgets. In de praktijk loop je tegen weerstand aan, communicatie die complex is en inefficiëntie. Wat gebeurt er in het team waarom het nu niet lukt om knelpunten op te lossen? Hoe positioneer je jezelf in de praktijk om succesvol te zijn? Op welke manier kun je in jouw rol een zichtbare meerwaarde creëren om patiëntgerichte zorg te leveren? Tijdens de eerste NVvPO DOET! maak je kennis met moderne en praktische handvatten, die je gaan helpen met deze vraagstukken. Met een gevarieerd en interactief programma maak je kennis met innovaties die snel toepasbaar zijn. Je gaat knelpunten in de samenwerking herkennen en leert daar een strategie bij te bepalen. Door de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, ben je in staat om problemen van patiënten en mantelzorgers te vertalen naar een achterliggende hulpvraag. 

De Grote Verander Show:  
In deze sessie die als quiz is opgezet, leer je wat innovatie inhoudt en wat het betekent voor (de toekomst) van jouw werk. Strategie voor vernieuwingen, de rol van de praktijkondersteuners vormen de kern van de sessie. De boodschap: “De praktijkondersteuner is het kloppend hart van de huisartsenzorg en een onmisbare schakel voor proactieve zorg”.

Leerdoel: Na deze sessie is de deelnemer in staat te benoemen welke factoren succesvolle innovatie bepalen. De deelnemers begrijpen de basisvoorwaarden om te organiseren voor leiderschap en innovatie. De aanwezigen zijn na de sessie in staat zelfde informatie te vinden om een kleine innovatie stapsgewijs te introduceren? 

Team dynamica:
Welke uitdagingen kom je tegen in de samenwerking? Hoe ga je om met dominant gedrag? Is jouw inbreng voldoende gewaardeerd? Ben je zelf omgevingsbewust? Met deze sessie ben je in 20 minuten praktisch met deze vraagstukken bezig. Je maakt kennis met de principes van team dynamica, herkent weerstand en leert hoe je knelpunten in de samenwerking oplost door te groeien in persoonlijk leiderschap.

Leerdoel: het verkrijgen van basiskennis over team dynamica, het begrijpen van de gevolgen van (non)verbale communicatie in teamverband, het identificeren van leiderschapsstijlen en het doorontwikkelen van het persoonlijk leiderschap.

Patiëntgerichte communicatie met Design Thinking:
Aan de hand van herkenbare casuïstiek wordt met behulp van de Design Thinking methoden zoals problem erframing een praktische toepassing geboden om pro-actieve zorg toe te passen in de praktijk. Door de vraag achter de vraag te vinden en bespreekbaar te maken met de patiënt, ontwikkel je vaardigheden die meer patiëntgerichte zorg in de praktijk mogelijk maken. Hierdoor wordt gezamenlijke besluitvorming met collega’s, patiënten en mantelzorgers eenvoudiger. 

Leerdoel: deelnemers zijn na de sessie in staat om de vraag achter de vraag te identificeren door de toepassing van design thinking principes. De sessie leert deelnemers een hulpvraag van een patiënt dusdanig te herformuleren dat pro-actieve zorg mogelijk wordt. Het geleerde kan direct in de praktijk toegepast worden en verstevigt de zorg ondersteunende taken van de praktijkondersteuner.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
PraktijkverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Zorgprofessionals - Praktijkondersteuners huisartsen somatiekVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
2
75
100
nvt
Bestand 
Accreditatie-NVVPO-VenVN.pdf1257 KB
Tijd19:00 - 21:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenregio zuid/midden

Tijd19:00 - 21:00
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenregio midden/noord

Bureau Zorginnovatie staat voor meer aandacht voor zorgvernieuwing en innovatie. Wij vinden dat innovatie alleen slaagt als het voorziet in een noodzaak of behoefte. Dat kan volgens ons alleen als de mens centraal staat. Met enthousiasme, creativiteit en plezier zorgen wij voor versnelling van zorginnovatie. Dit doen we onder andere door:

- ondersteuning bij innovatie door trainingen, workshops en knelpunt analyses
- het organiseren van inspirerende bijeenkomsten zoals het eOntbijt, zorginnovatie pitch evenementen, co-creatie sessies, symposia en hackathons
- het opzetten van Zorginnovatiewinkels (www.zorginnovatiewinkel.nl)
- het leveren van zorginnovatie exposities, e-health automaten, demonstratiedagen, quizen en andere creatieve communicatiemiddelen.
- begeleiding van innovatoren bij productontwikkeling, patients included innoveren en marktpositionering

Lees meer over ons werk op www.dezorginnovatiewinkel.nl
Oostelijke Havendijk 13
4704 AD
Roosendaal
0653645472
Selecteer een bestand aub.