Opleidingen details Expertise Centrum ACT

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

5-daagse basisopleiding ACT (ID nummer: 349348)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen3010-5-2019 t/m 9-5-2022

Acceptance and Commitment Therapy is een derdegeneratie gedragstherapie waarbij naast cognities en gedrag de focus ligt op waardengerichte invulling van het leven. Hierbij zijn classificaties ondergeschikt aan de cognitieve en gedragsmatige processen van de mens, wat ACT tot een transdiagnostisch inzetbare methodiek maakt. Deelnemers leren de verschillende ACT processen te herkennen en toe te passen op zichzelf en hun clientèle. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Matrix als middel om het bewustzijn te vergroten en waardengedreven handelen te bevorderen. Middels technieken voortkomend uit de Relational Frame Theory leer je te werken aan duurzame gedragsverandering. De opleiding is zo opgebouwd dat je naast theoretische kennis, vooral ervaringsgericht werkt vanuit jezelf en met cliënten. Hierdoor is de opleiding zowel voor je professionele als persoonlijke ontwikkeling van toegevoegde waarde. Na de opleiding ben je in staat om vanuit de ACT een contextuele probleemanalyse te maken en daaruit voortkomend behandelproces vorm te geven. Je kunt de methodiek zowel op individuen als op groepen toepassen.        

 

Beroepsgroep
LV POH-GGZ
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
895 (excl. BTW)
30
toetsing en evaluatie
Minimiaal HBO en basiskennis van de gedragstherapie gewenst.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Opleidings- en trainingscentrum op het gebied van Acceptance and Commitment Therapy.
Mostheuvelstraat 28
5045DR
Tilburg
Mostheuvelstraat 28
5045DR
Tilburg
06-41178060
Selecteer een bestand aub.