Opleidingen details GGz Praktijk

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Kennisspiraal (ID nummer: 348994)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog419-2-2019 t/m 18-2-2020

In 2019 vinden drie Kennisspiralen (voor uitleg hiervan zie verder) plaats, met ieder twee referaten. 

1. 19-02-2019: 

a. Het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen. Naast de huidige indeling van persoonlijkheidsstoornissen weergegeven in Deel II van de DSM-5, is er ook een alternatief model gepresenteerd in deel III dat tegemoet komt aan de talrijke tekortkomingen van de huidige indeling van persoonlijkheidsstoornissen. Dit referaat biedt een toelichting bij het DSM-5 alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen. Leerdoelen: kennis vergroten rondom classificatie persoonlijkheidsproblematiek. 

b. Protocollaire behandelingen bij volwassenen. Een betoog over het gebruik van protocollaire behandelingen met de recente literatuur over de evidence-based practice binnen de GGZ. Ondanks de feiten, wat maakt dat we als hulpverleners hier zoveel weerstand bij ervaren? Leerdoelen: kennis vergroten mbt protocollaire behandelingen en het nut en de noodzaak daarvan. 

2. 11-06-2019

a. De rol van de Netwerktheorie in transdiagnostisch behandelen. Theoretische achtergrond, diagnostiek complexe problematiek, implicaties voor behandeling in de praktijk. Leerdoelen: kennis vergroten op gebied van transdiagnostisch behandelen, in deze tijd van lange wachttijden wellicht een passend antwoord daarop. 

b. Psychotische stoornissen, stand van zaken. In deze presentatie gaat de spreker in op de de meest recente ontwikkelingen die zij aan de hand van recente vakliteratuur onderbouwt. Ook geeft ze een overzicht van de huidige, state of the art behandelmethoden en geeft een kritische beschouwing van de voor- en de nadelen per behandelmethode. Tot slot geeft ze nog een aantal concrete aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Kennis vergroten op gebied van psychotische stoornissen, herkennen en behandelen daarvan. 

3. 5-11-2019

a. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een uiteenzetting van het ontstaan en de achtergrond van de meldcode HG&K. Met daarnaast een praktische insteek rondom het toepassen van de meldcode. Middels een casus het gebruik van de Meldcode na uiteenzetting van de achtergrond, doel en reden gezamenlijk oefenen. Leerdoel: kennis vergroten omtrent de Meldcode, stimuleren gebruik hiervan en daarmee vergroten bescherming van kwetsbare naasten. 

b. Naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. Het belang van het betrekken van naastbetrokkenen en/of mantelzorgers bij de behandeling van onze cliënten, voor zowel de cliënt als de naastbetrokkene. Leerdoel: kennis en inzicht vergroten mbt betrekken van naasten, met de wetenschappelijk aangetoonde verbetering van behandelresultaten die daarbij horen. 

Theorie achter de Kennisspiraal

De kennisspiraal van Ikujiro Nonaka (1994) beschrijft hoe mensen en organisaties leren.

Kennis bestaat uit expliciete (vast te leggen, grijpbare) kennis en impliciete (tacit) kennis: de ongrijpbare kennis waarin je weet welke kennis hoe en wanneer toe te passen.

Leren begint individueel. Het individu leert nieuwe expliciete kennis of leert verwoorden wat hij impliciet al wist maar waar nog geen woorden aan gegeven waren.

Daarna kan deze kennis uitgewisseld worden met anderen, via socialiseren, op een bijeenkomst als deze. Door het aanhoren van nieuwe kennis van het individu en dit naast eigen ervaringen te leggen, kan de ander eigen impliciete kennis externaliseren. Door het bij elkaar voegen van nieuwe en al bekende kennis, het combineren, kan bovendien iets nieuws ontstaan: een nieuw inzicht, een nieuwe aanpak. Doordat alle aanwezigen de kennis kunnen toepassen, ontstaat al doende nieuwe impliciete kennis.

Er kan zo een steeds sterker wordende Kennisspiraal optreden, waarbij niet alleen het individu, maar ook de groep leert en uiteindelijk een lerende organisatie ontstaat. Een lerende organisatie presteert beter en kan beter omgaan met steeds veranderende eisen uit de omgeving. Een lerende organisatie bevordert daarbij ook weer de ontwikkeling van alle deelnemers. Er ontstaat persoonlijke groei, waarbij deelnemers leren dat te bereiken wat ze echt willen.

Onze opleidelingen dragen door middel van deze bijeenkomsten bij aan het gaande houden van deze wezenlijke Kennisspiraal waar we allemaal onderdeel van uitmaken.

Klinisch psychologen/psychotherapeuten
 Verbredend
 Verdiepend
15
30
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
Tijd18:00 - 21:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWe willen graag drie bijeenkomsten van deze cyclus laten accrediteren

GGz instelling
Nieuwe Plein 7
6811KN
Arnhem
0263709822
Selecteer een bestand aub.