Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NIKA verdiepingsdag (ID nummer: 348869)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie715-1-2019 t/m 14-1-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 515-1-2019 t/m 14-1-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek215-1-2019 t/m 14-1-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie715-1-2019 t/m 14-1-2022

NIKA is een door de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI erkend interventieprogramma dat zich richt op het verbeteren van de gehechtheid tussen ouders en kinderen met behulp van video feedback. Cursisten dienen voorafgaand aan deze scholingsdag de basistraining: gehechtheid: diagnostiek en interventie te hebben gevolgd. Hierdoor hebben cursisten voor aanvang van deze verdiepende trainingsdag al voldoende kennis en vaardigheden over het theoretisch kader, de diagnostiek en de interventiemogelijkheden bij problematische gehechtheid. In combinatie met deze trainingsdag kan de e-learningmodule NIKA gevolgd worden

NIKA is een interventie die zich richt op kinderen (en hun ouders) die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. Doel is het voorkomen of verminderen van gedesorganiseerde hechting. Tijdens gemiddeld vijf sessies wordt, met behulp van video feedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten, verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag aangeleerd. NIKA is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en Ainsworth en op de resultaten van recente empirische studies naar ontwikkelingstrajecten leidend tot gedesorganiseerde hechting.

Hoofddoel:

Na afronding van de training is de deelnemer in staat hechtingsproblematiek en het risico daarop te herkennen bij cliënten.  De deelnemer beschikt over voldoende vaardigheden voor uitvoering van de NIKA bij de diagnostiek en behandeling van  hechtingsproblematiek of ter preventie daarvan.

Subdoelen (verkort weergegeven):

Voorafgaand aan de training:

1.Deelnemers hebben voldoende kennis over de theorievorming rondom hechting

2.Deelnemers hebben voldoende vaardigheden op het gebied van interventiegerichte diagnostiek van de hechtingsrelatie

3.Deelnemers zijn bekend met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar hechtingsinterventies, in het bijzonder naar de Basic Trustmethode en MIG. Zij leren wat de werkzame bestanddelen zijn van hechtingsinterventies. 

Voor deze training: 

4.Deelnemers zijn bekend met de indicaties- en contra-indicaties van de NIKA

5. Deelnemers maken zich het behandelprotocol van de NIKA eigen.

6.Het kunnen formuleren, hanteren en bijstellen van behandelingsdoelen samen met de client wordt geoefend.

7.Het leren geven van psycho-educatie aan ouders over de hechting

8.Het meten en geven van feedback op behandelresultaten aan opvoeders en het kind.

 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
18
ja
195
7
toetsing en evaluatie
de basiscursus Gehechtheid: diagnostiek en interventie van de Jeugdzorg Academie
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieRijswijk (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.