Opleidingen details Sioo, Interuniversitair Centrum voor organisatie- en veranderkunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Organisatiekunde (ID nummer: 348819)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&O - kennis2020-5-2019 t/m 19-5-2022

Organisatiekunde

De workshop Organisatiekunde biedt u een goed zicht op de fundamenten van organiseren en op de laatste stand van zaken in de praktijk op het gebied van organisatiekunde.

De workshop is gericht op adviseurs, managers en kwartiermakers die in de praktijk aanlopen tegen structureringsvraagstukken. Dat kan zijn vanwege grotere veranderingen zoals fusie, overname, reorganisatie of samenwerking in ketens, waar een duidelijk zichtbaar organisatievraagstuk aan vast zit. Het kan echter ook gaan om sudderende problemen in lopende organisaties, waar een nieuwe organisatievorm een oplossing voor kan zijn. Te denken valt aan te weinig samenwerking tussen afdelingen, trage besluitvorming of onvoldoende wendbaarheid.

In deze workshop maakt u kennis met de kernvragen in de organisatiekunde, de belangrijkste organisatievormen die in de geschiedenis zijn ontstaan en de grondslagen van die vormen. De essentiële vragen rondom ontwerpen, managen en besturen passeren de revue. Ook is er uitgebreid aandacht voor de nieuwste organisatievormen die zich in de praktijk ontwikkelen. Tijdens de workshop wordt telkens de vertaalslag gemaakt naar praktijkvoorbeelden en de vraagstukken waar u zelf tegenaan loopt.

De workshop start vanuit praktische issues die in organisatievormen aan de orde komen. Vragen zijn daar bij onder meer hoe een strategie of business model vertaald kan worden in een nieuwe organisatievorm, wat het effect is van structuur en besturing op samenwerking en wat de rol van cultuur is in een organisatievorm. Daarbij gaat het niet alleen over de rationele kant van organiseren, maar ook over spontane, zelforganiserende processen.

Na het volgen van deze workshop, heeft u goed zicht op de fundamenten van organiseren en op de laatste stand van zaken in de praktijk op het gebied van organisatiekunde.

academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
6
20
ja
1.975,- (exclusief verblijfkosten)
20
Geen toetsing, wel evaluatie
Organisatieprofessionals, die regelmatig te maken hebben met veranderingsprocessen en die breder willen leren kijken en willen ontdekken welke manier van diagnosticeren bij hen past, zodat ze zich daarin in hun verdere professionele ontwikkeling kunnen bekwamen.
Tijd09:00 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit 1 seminar van 2 aaneengesloten dagen

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit 1 seminar van 2 aaneengesloten dagen

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit 1 seminar van 2 aaneengesloten dagen

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit 1 seminar van 2 aaneengesloten dagen

Veranderen op eigen kracht

Succesvol bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van organisaties. Werken aan eigen professionaliteit als verandermanager, adviseur of leider van een organisatie. Wie zulke ambities koestert, wil meer dan kant-en-klare, begrensde programma’s. Professionals zoeken de ruimte.
Dat is precies wat u bij Sioo vindt. Een intellectuele ruimte voor professionals met uiteenlopende talenten en achtergronden, die willen leren van en met elkaar. Een kennisgemeenschap waarin mensen vanuit verschillende invalshoeken ervaringen en theorieën uitwisselen en reflecteren op het eigen handelen.
Onze programma’s zijn dan ook allesbehalve standaard. Integendeel; we ontwikkelen ze rondom deelnemende professionals en hun organisaties. Dat levert, weten we uit ervaring, de grootste meerwaarde voor u en uw organisatie.

Sioo draagt bij aan uw ontwikkeling en die van uw organisatie via:
 master-trajecten
 professionaliseringsprogramma's
 maatwerk bij veranderingsprocessen
 samenwerking bij programmaontwerp en -ontwikkeling
 onderzoek
 symposia, workshops, conferenties en publicaties

In onze activiteiten slaan we een brug tussen wetenschappelijk theorie en de praktijk van organisatie- en veranderingsprocessen. En daarin zijn we succesvol, al sinds 1958.

Newtonlaan 209
3584 BH
Utrecht
030 2913000
Selecteer een bestand aub.