Opleidingen details Dialexis Advies BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

2 daagse DGT Advanced training (ID nummer: 348814)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten1512-9-2019 t/m 11-9-2020

Nadat individuen of teams intensief opgeleid zijn in DGT en gedurende tenminste 1 jaar, actief DGT uitgevoerd hebben (inclusief lidmaatschap van een consultatieteam), is het mogelijk deel te nemen aan een ‘advanced training’.
Deze voortgezette opleiding staat onder leiding van Wies van den Bosch in samenwerking met de meest ervaren Nederlandse trainers van Dialexis. Zij is erop gericht de meest voorkomende problemen in het toepassen van individuele DGT te behandelen, maar ook de deelnemers meer zicht te geven in wat DGT is en wat niet. In de training zullen interventies en technieken die behoren tot het basis instrumentarium van DGT scherp ‘onder de loep’ genomen worden.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen: mindfulness oefeningen geven, rollenspelen initiëren en eraan deelnemen, vaardigheden introduceren, consultatievragen formuleren.

Deze training zal door Dialexis voor het eerst, in de vorm van een tweedaagse aanbod, gegeven worden, en iedere anderhalf jaar herhaald worden. 
 

De leerdoelen voor de deelnemers zijn:

Beter kunnen sturen van eigen interventies, en verhogen van het vermogen het eigen consultatieteam te begeleiden bij het toepassen van DGT.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
550 euro
Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat.
DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.

Dialexis Advies is gelieerd aan Behavioral Tech, LLC, Seattle, USA.
Dialexis Advies is opgenomen in het CRKBO.

Biezendwarsstraat 7
6541 ZE
Nijmegen
06 51282074
Selecteer een bestand aub.