Opleidingen details Sioo, Interuniversitair Centrum voor organisatie- en veranderkunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Veranderkunde (ID nummer: 348811)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&O - kennis66-2-2019 t/m 5-2-2022
A&O - vaardigheden116-2-2019 t/m 5-2-2022

Veranderkunde

De workshop Veranderkunde is er voor veranderaars die zich verder willen ontwikkelen en die een stevig fundament willen leggen onder hun verandertrajecten.

Veranderen, het lijkt alsof iedereen er mee bezig is. In de rol van (interim) manager, interne of externe adviseur, projectleider, programmamanager of kwartiermaker krijgen velen te maken met het tot een goed eind brengen van verandertrajecten. Veranderen is echter ook een containerbegrip, waar veel verschillende waarden en betekenissen achter schuilgaan. Dit maakt de communicatie over en het samenwerken aan veranderingen niet altijd gemakkelijk. Deze tweedaagse workshop geeft u als beginnende veranderaar een overzicht van veranderkundige benaderingen en strategieën. Als ervaren veranderaar biedt het u de mogelijkheid meervoudiger naar uw omgeving en vraagstukken te kijken.

De workshop

  • geeft u overzicht over de verschillende veranderkundige benaderingen en strategieën,
  • laat u verschillende sturings- en inrichtingsmogelijkheden van een veranderproces verkennen,
  • geeft inzicht in uw persoonlijke stijl en mogelijkheden als veranderaar,
  • geeft inzicht in de succes- en faalfactoren van de verschillende veranderbenaderingen,
  • maakt een koppeling tussen theorie en praktijk door de vertaling naar uw eigen stijl als veranderaar, de context van het vraagstuk en de kenmerken van uw veranderopdrachten,
  • geeft u handvatten om om te gaan met dynamieken in veranderprocessen.
academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
10
20
ja
1.975
20
Geen toetsing, wel evaluatie
Organisatieprofessionals die betrokken zijn bij het realiseren van veranderopgaven en een fundament wil leggen onder veranderen, het eigen verandervermogen en dat van anderen.
Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een tweedaagse seminar, dat start om 9.30 uur en de volgende dag eindigt om 17.00 uur

Veranderen op eigen kracht

Succesvol bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van organisaties. Werken aan eigen professionaliteit als verandermanager, adviseur of leider van een organisatie. Wie zulke ambities koestert, wil meer dan kant-en-klare, begrensde programma’s. Professionals zoeken de ruimte.
Dat is precies wat u bij Sioo vindt. Een intellectuele ruimte voor professionals met uiteenlopende talenten en achtergronden, die willen leren van en met elkaar. Een kennisgemeenschap waarin mensen vanuit verschillende invalshoeken ervaringen en theorieën uitwisselen en reflecteren op het eigen handelen.
Onze programma’s zijn dan ook allesbehalve standaard. Integendeel; we ontwikkelen ze rondom deelnemende professionals en hun organisaties. Dat levert, weten we uit ervaring, de grootste meerwaarde voor u en uw organisatie.

Sioo draagt bij aan uw ontwikkeling en die van uw organisatie via:
 master-trajecten
 professionaliseringsprogramma's
 maatwerk bij veranderingsprocessen
 samenwerking bij programmaontwerp en -ontwikkeling
 onderzoek
 symposia, workshops, conferenties en publicaties

In onze activiteiten slaan we een brug tussen wetenschappelijk theorie en de praktijk van organisatie- en veranderingsprocessen. En daarin zijn we succesvol, al sinds 1958.

Newtonlaan 209
3584 BH
Utrecht
030 2913000
Selecteer een bestand aub.