Opleidingen details Sioo, Interuniversitair Centrum voor organisatie- en veranderkunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Effectief Veranderen (ID nummer: 348801)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&O - kennis1012-2-2019 t/m 11-2-2022
A&O - vaardigheden3012-2-2019 t/m 11-2-2022

Effectief Veranderen

Ontwikkel strategieën om veranderingen te regisseren en realiseren

Hebt u ervaring met veranderprocessen in organisaties? Wilt u een verbinding maken tussen theorie en praktijk? Wilt u naast een veranderstrategie ook zelf deze veranderingen kunnen realiseren? In de workshop Effectief Veranderen gaat u daarmee aan het werk.

Het realiseren van veranderingen in organisaties is een complexe opgave. Professionals werken er hard aan om veranderingen aan te brengen in een reeds bestaande organisatie. Toch blijft het moeilijk om te realiseren wat tijdens de voorbereiding nog zo eenvoudig leek. Het ontwikkelen van een veranderaanpak vraagt om afgewogen keuzen. Vervolgens ontstaan tijdens het veranderen onvoorziene situaties. De uitgezette koers moet bijgesteld. Sommigen zijn enthousiast en werken mee. Anderen vinden het ingewikkeld of zoeken conflict. Welke veranderstrategie kiest u voorafgaand aan de verandering en hoe stuurt u bij? Hoe gaat u om met valkuilen en weerstand? Een doordachte redenering helpt om veranderingen te regisseren en realiseren.

In de workshop Effectief Veranderen komen de elementen van zo’n redenering aan de orde en past u die toe op uw eigen veranderingsproces. Daarbij besteedt u ook veel aandacht aan weerstand en (uw persoonlijke) beïnvloedingsstijlen. Kortom: hoe kunt u in uw organisatie of voor uw klant een effectievere veranderaar worden?

Na deelname aan de workshop Effectief Veranderen hebt u:

  • Ervaring met het ontwikkelen en doordenken van een veranderkundige strategie voor een eigen veranderingsproces.
  • Kennis van veranderstrategieën uit andere projecten.
  • Inzicht in veel voorkomende vergissingen en mogelijkheden om die aan te pakken.
  • Handvatten voor het omgaan met sturingsdilemma’s.
  • Kunnen kiezen van een veranderstrategie met oog voor context.
  • Inzicht in methoden voor het monitoren van veranderingen.
  • Zicht op uw eigen beïnvloedingsstijlen en ideeën voor verbreding van uw gedragsrepertoire.
  • Uitgebreidere kennis van interventiemogelijkheden.
academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
8
16
ja
€ 2.450 (exclusief verblijfkosten)
32
Geen toetsing, wel evaluatie
Professionals met een sturende, adviserende of begeleidende rol in veranderprocessen in de eigen organisatie of bij klanten die betrokken zijn bij een lopende organisatieverandering of de voorbereiding ervan.
Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een startdag, een tweedaags seminar en een slotdag

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een startdag, een tweedaags seminar en een slotdag

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een startdag, een tweedaags seminar en een slotdag

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een startdag, een tweedaags seminar en een slotdag

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een startdag, een tweedaags seminar en een slotdag

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een startdag, een tweedaags seminar en een slotdag

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze workshop bestaat uit een startdag, een tweedaags seminar en een slotdag

Veranderen op eigen kracht

Succesvol bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van organisaties. Werken aan eigen professionaliteit als verandermanager, adviseur of leider van een organisatie. Wie zulke ambities koestert, wil meer dan kant-en-klare, begrensde programma’s. Professionals zoeken de ruimte.
Dat is precies wat u bij Sioo vindt. Een intellectuele ruimte voor professionals met uiteenlopende talenten en achtergronden, die willen leren van en met elkaar. Een kennisgemeenschap waarin mensen vanuit verschillende invalshoeken ervaringen en theorieën uitwisselen en reflecteren op het eigen handelen.
Onze programma’s zijn dan ook allesbehalve standaard. Integendeel; we ontwikkelen ze rondom deelnemende professionals en hun organisaties. Dat levert, weten we uit ervaring, de grootste meerwaarde voor u en uw organisatie.

Sioo draagt bij aan uw ontwikkeling en die van uw organisatie via:
 master-trajecten
 professionaliseringsprogramma's
 maatwerk bij veranderingsprocessen
 samenwerking bij programmaontwerp en -ontwikkeling
 onderzoek
 symposia, workshops, conferenties en publicaties

In onze activiteiten slaan we een brug tussen wetenschappelijk theorie en de praktijk van organisatie- en veranderingsprocessen. En daarin zijn we succesvol, al sinds 1958.

Newtonlaan 209
3584 BH
Utrecht
030 2913000
Selecteer een bestand aub.