Opleidingen details FORTIOR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 348220)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie65-3-2019 t/m 4-3-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 15-3-2019 t/m 4-3-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek1,55-3-2019 t/m 4-3-2022
K&J/OG opleiding - overige taken0,55-3-2019 t/m 4-3-2022

De ontwikkelingsbenadering van Anton Došen wordt steeds vaker gebruikt in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter een grote groep cliënten die naast een verstandelijke beperking ook autisme heeft. Wat betekent deze bijkomende beperking autisme voor hun emotionele ontwikkeling? Loopt deze gelijk met de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme? Zo nee, wat zijn dan de overeenkomsten en verschillen? Is de SEO-R² voor de groep cliënten met een verstandelijke beperking en autisme bruikbaar? Bestaat er een soort autistisch profiel als het gaat om emotionele ontwikkeling? Dit zijn vragen die professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking en autisme zouden kunnen hebben en op de studiedag aan de orde komen.

Volgens de Vlaamse psychologe Els Ronsse biedt Došens  model voor emotionele ontwikkeling een bijkomende invalshoek om naar het (probleem)gedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te kijken. Hierdoor kan de ondersteuning beter afgestemd worden op deze groep cliënten, zowel in aanbod als in tempo.  De gedragskundige krijgt zicht op de klassieke prikkelregulatie en ook op de motivatie die achter gedrag zit. Daarnaast staat hij stil bij wat iemand met autisme nodig heeft aan zelfstandigheid en sociale interactie. Dit leidt ertoe dat hij zijn handelen nog beter kan afstemmen op de noden en behoeften van zijn cliënt, waardoor hij het veiligheidsgevoel bij de cliënt kan vergroten en waardoor diens groeimogelijkheden geactiveerd worden.

De docent Els Ronsse bespreekt de volgende thema’s:

  • Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
  • Wat kenmerkt de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme?
  • Specifieke aandachtspunten bij het inschalen van het emotioneel ontwikkelingsniveau aan de hand van de SEO-R²
  • Specifieke aandachtspunten bij de ondersteuning van mensen met autisme en een verstandelijke beperking, zoals klassieke prikkelregulatie en motivatie achter gedrag
academici en HBO-ers
Studiedag
 Verbredend
10
25
ja
225,00 inclusief koffie, thee en lunch
6
Geen toetsing, wel evaluatie
De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als de cursist dat wenst, dan kan hij vooraf de literatuur doorlezen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

FORTIOR biedt scholing aan op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking. Het bureau doet dat door het aanbieden van studiedagen die verzorgd worden door specialisten op het terrein van een bepaalde onderzoeks- of behandelmethode.

Buurkerkhof 9
3511 KC
Utrecht
06 40172907
Selecteer een bestand aub.