Opleidingen details Praktijk voor (bedrijfs)fysiotherapie Spanbalans

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gezond lichaamsgebruik in de kraamzorg (ID nummer: 347818)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing algemeen (N)221-1-2019 t/m 20-1-2020
Scholing algemeen (O)221-1-2019 t/m 20-1-2020

"Gezond werken in de kraamzorg"                                                 

Doelstelling

De medewerkers worden getraind om op een verantwoorde en gezonde manier te leren omgaan met hun werkstijl. Dit om het risico op overbelasting en eventuele daaruit voortvloeiende fysieke klachten te voorkomen dan wel te beperken zowel op de korte als op lange termijn.

Aanpak

In deze training op maat wordt naast de werkstijl (werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek & werkhouding)  herhaaldelijk ingegaan op het (werk)gedrag van de werknemer. De medewerkers zullen getraind worden om op een gezonde manier hier mee om te gaan. Wanneer men naar het gedragsaspect kijkt zijn onderstaande termen erg belangrijk tijdens deze training:

  • Bewustwording
  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Zelfredzaamheid
  • Zelfreflectie/feedback
  • Het stellen en bewaken van grenzen van belastbaarheid

De (werk)houding zal in het praktijkdeel van de training centraal staan. Daarnaast zullen er specifieke werksituaties middels fotomateriaal doorgenomen worden. Er zal ingegaan worden op eventuele knelpunten die door de medewerkers aangedragen worden.

Tijdsduur/aantal deelnemers

De training duurt 2 uur. In overleg zal een tijdstip gekozen worden (ook in de avond mogelijk). Per training kunnen 14 medewerkers deelnemen. Voor het trainen van grotere groepen of het trainen van een individuele medewerker kunnen in overleg andere afspraken gemaakt worden.

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
De kosten bedragen €699,00 inclusief ontwikkelingskosten, exclusief reiskosten en btw (21%)
Hoofdniveau
Cliëntgerichtheid
Professionaliteit
Informatie en communicatie
LocatieOnbekend
Opmerkingen

Training en advies in "gezond lichaamsgebruik" groepsgewijs en individueel.
Coaching en begeleiden van de werkstijl (5 W's), werkgedrag en re-integratie.

Vendelier 41
3905 PB
Veenendaal
0318-628128
Selecteer een bestand aub.