Opleidingen details Zielsbelang

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Inleiding in de gedragstherapie 30 uur (ID nummer: 347776)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Verantwoording opzet

Er is gekozen voor een vijftal inleidende bijeenkomsten (30 uur). Respectievelijk is er een bijeenkomst met een inleiding in de geschiedenis van de gedragstherapie en de principes van klassieke en operante conditionering. Daarna volgen twee bijeenkomsten met respectievelijk de BA en de FA en interventies gebaseerd op de BA en FA, als het hart van de gedragstherapie. De vierde bijeenkomst behandelt de cognitieve therapie. De vijfde bijeenkomst behandelt de theoretische toets in de vorm van een rollenspel en in de vorm van een schriftelijke meerkeuze toets, die beiden worden nabesproken en van feedback worden voorzien. In deze bijeenkomst is ruimte voor inbreng en eigen oefening met de stof van de afgelopen keren bij eigen casuistiek; en er is een presentatie van de onderlinge gedragsmodificatie die vanaf bijeenkomst 3 is ingezet.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over

klassieke en operante conditionering en hetmodel;

Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model

(inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;

Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

De cursus leidt tot een therapeut die het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en gedragstherapeutische technieken beheerst

Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus:

heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van

denken;

kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

Literatuur

Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:

• Korrelboom, C.W. & Ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie.

Coutinho. ISBN: 9046903818 of 9789046903810

Toetsing

Aanwezigheid van 90%. Bij meer dan 6 uur verzuim moet er een vervangende opdracht worden gedaan. Bij meer dan 12 uur verzuim kan het certificaat niet meer worden afgegeven en moeten de gemiste dagen bij een andere cursus worden ingehaald.

De laatste dag kan niet gemist worden !

Er wordt uitgegaan van de VGCt-eis van 175 werkuren tijdens de inleiding

Presentatie van onderlinge gedragsmodificatie in bijeenkomst 5

Theoretisch take-home-examen

Continuïteits- en kwaliteitsbewaking

Aan de hand van huiswerkopdrachten (zie bijeenkomst) en literatuurverwerkingen (het formuleren van drie vragen/discussiepunten per bijeenkomst) die voor de bijeenkomst aan de docent worden toegestuurd (walterdevries@zielsbelang.nl) wordt de kwaliteit en continuiteit gewaarborgd. Leerdoelen worden op de eerste dag geformuleerd in SMART-termen en naar docent opgestuurd; aan het begin van de 7e dag worden ze geëvalueerd en eventueel bijgesteld 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
6
14
ja
950
30
Toetsing
CRKBO
Psychologen/Orthopedagogen of andere in de GGZ geschoolde academici die (mogelijk) gedragstherapeut willen worden
Hoofdniveau
CGt Basis-introductiecrs
Tijd9:30 - 16:30
LocatieKoolbaai (BQ) (Toon kaart)

Instelling voor psychotherapie, coaching, supervisie en onderwijs

Nico Scheepmakerpad 12
4103 VG
Culemborg
0615891758
Selecteer een bestand aub.