Opleidingen details Reinier van Arkel, Reinier Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wetenschappelijk referaat ’Crisismanagement vanuit GIT-PD bij persoonlijkheidsstoornissen’ (ID nummer: 347574)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog112-2-2019 t/m 11-2-2020

Onderlinge kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering t.b.v. de psychiatrie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Consultatieve PsychiatrieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2
Psychologen
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
20
80
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd16:00 - 17:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg - een combinatie van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies - door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goed opgeleide professionals. Wij bieden niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen.

Bethaniestraat 2
5211 LJ
‘s-Hertogenbosch
Postbus 70058
5201 DZ
’s-Hertogenbosch
(073) 658 60 84
Selecteer een bestand aub.