Opleidingen details Radboudumc - KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering - 2020 (ID nummer: 347571)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid147-4-2020 t/m 6-4-2021

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging. De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Inhoud

In de 9 cursusdagen wordt geoefend vanuit theorie en praktijk in het ambachtelijk luisteren en spreken / interveniëren. Cursisten gebruiken hiervoor hun eigen casuïstisch materiaal en ervaring. Daarnaast nodigt iedere cursist minstens eenmaal een pastorant uit voor een pastoraal gesprek achter een one-way screen. Dit gesprek wordt daarna in de groep zonder de pastorant nabesproken, soms met gebruikmaking van een trainingsacteur.

Het is een cursus die zich richt op ambacht en vaardigheid en niet op het persoonlijk en/of groepsproces.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus...

is het interventierepertoire van de cursist uitgebreid en verfijnd

heeft cursist een breder zicht op de theoretische basis van deze interventiemogelijkheden

kan cursist goed omgaan met deze mogelijkheden in het individuele gesprek en in het gesprek met meerdere personen

 

Docenten

Dr. Wim Smeets 

geestelijk verzorger, supervisor en hoofd Dienst GVP; voormalig docent ethiek, religieuze communicatie en counseling Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht; docent supervisie en geestelijke verzorging Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht.

Dr. Anneke de Vries

predikant geestelijk verzorger, supervisor; voormalig gastdocent pastoraat en supervisor nascholing aan de PThU; docent mentoraatstraining PCTE / PKN; eigen praktijk voor supervisie en bibliodrama.

Dr Wim Smeets en dr Anneke de Vries
54

Het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat biedt cursussen en trainingen, supervisie en intervisie aan aan geestelijk verzorgers uit verschillende werkvelden: zorg, krijgsmacht, justitie. Hoofdtrainers zijn. dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries. Tevens wordt gebruik gemaakt van de diensten van andere trainers en docenten.

Reinier Postlaan 4 (route 941 / ingang oost)
6525 GC
Nijmegen
Postbus 9101
6500 HB
Nijmegen
024 3615398
Selecteer een bestand aub.