Opleidingen details Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

PITSTOP training (ID nummer: 347544)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie6,518-2-2019 t/m 17-2-2020

Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) via een train-de-trainer model om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidstraining met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en  e-learningmodulen.

Doelen:

- Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten. 
- Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
- Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
- Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken.
- Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
- Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen. 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
18
ja
8
15
30
Geen toetsing, wel evaluatie
NVT
Bestand 
Programma.docx42 KB
Hoofdniveau
Volwassenen
Overig
Ouderen
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 1::6
LocatieAmsterdam Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een zelfstandige, onafhankelijke en professionele zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie, gesubsidieerd door het ministerie van VWS.
Psychologen dragen zorg voor de therapieën. Vrijwilligers en stagiaires beantwoorden crisisoproepen via de chat en de telefoon.

Paasheuvelweg 25
1105BP
Amsterdam
T +31 (0)20 31 13 883
Selecteer een bestand aub.