Opleidingen details Het Friese Land

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zorg rond tracheacanules in de thuiszorg (ID nummer: 347520)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen416-1-2019 t/m 15-1-2020

Centraal in de bijscholing staan de volgende onderwerpen:

 • In deze bijscholing staat het verzorgen van een tracheastoma en een tracheacanule in de thuissituatie centraal. Daarnaast worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • De vigerende richtlijnen omtrent tracheazorg;
 • Het verzorgen van een tracheostoma en verwisselen van een tracheacanule;
 • Het afzuigen van slijm uit de mond/keelholte;
 • Toedienen en berekenen van zuurstof
 • Het meten van vitale functies.
 • Het begeleiden van – en het geven van instructies aan de cliënt en de mantelzorger over het reinigen en verwisselen van canules.

Het algemene doel van deze bijscholing is het verwerven van specifieke kennis en vaardigheden in relatie tot zorg rondom trachea in de thuissituatie, zodat verzorgenden IG en verpleegkundigen de risicovolle en voorbehouden handelingen volgens protocol zelfstandig uit kunnen voeren in de thuissituatie.

De verpleegkundigen niveau 4 en 5 van THFL, kunnen na het volgen van deze bijscholing in het kader van zorg rondom trachea  benoemen/beschrijven/uitvoeren:

Benoemen

De verpleegkundige is in staat de onderstaande punten te benoemen:

 • welke indicaties er zijn voor het krijgen van een tracheotomie;
 • welke indicaties er zijn voor het krijgen van een tracheostoma;
 • hoe en hoe vaak je een tracheotomie verzorgd volgens de Vilans protocollen;
 • hoe en hoe vaak je een tracheastoma verzorgd volgens de Vilans protocollen;
 • welke materialen er nodig zijn bij de zorg rond tracheacanules;
 • wat indicaties en contra indicaties zijn voor het uitzuigen van de mond keelholte;
 • hoe men bij het uitzuigen te werk gaat en welke materialen men daarbij nodig heeft
 • tenminste 3 complicaties die kunnen ontstaan bij uitzuigen;
 • hoe een verstopping kan worden voorkomen.
 • wat indicaties en contra indicaties zijn voor zuurstof toediening;
 • welke manieren er zijn om zuurstof toe te dienen en kan hierbij per manier aangeven wat de voor en nadelen zijn;
 • wat indicaties zijn voor zuurstof tekort en een te veel aan zuurstof;
 • wanneer je zuurstof bevochtigd;
 • wat het nut van bevochtigen van zuurstof is;
 • op welke wijze de zuurstof bevochtigd kan worden.

Beschrijven

De verpleegkundige is in staat om de volgende punten te beschrijven:

de anatomie en fysiologie van het luchtwegstelsel;

 • wat een tracheotomie is;
 • wat een tracheastoma is;
 • Wat de werkwijze is bij:
 • de verzorging van een tracheotomie;
 • de verzorging van een tracheostoma
 • de reiniging van een tweedelige canule;
 • de reiniging van een binnencanule;
 • de reiniging van een spraakprothese;
 • het verwisselen van een tracheacanule;
 • de verzorging huid na blijvende verwijdering tracheacanule;
 • hoe sputum opgevangen dient te worden, met het oog op hygiëne en infectiepreventie;
 • wat de werkwijze is bij beademen met de ballon.

Uitvoeren

Volgens Vilans protocollen:

Zuurstof toedienen:

 • saturatiemeten met finger-pulse-oximeter;
 • zuurstof toedienen;
 • zuurstofcilinder klaarmaken;
 • plaatsen neusmasker en aansluiten op beademingsapparatuur;
 • zuurstofconcentrator klaarmaken.

Tracheacanule:

 • uitzuigen oppervlakkig slijm via mond of neus;
 • uitzuigen trachea via tracheacanule;
 • uitzuigen tracheostoma (zonder canule);
 • reinigen trachea-binnencanule;
 • verwisselen tracheacanule;
 • verzorgen huid na blijvende verwijdering tracheacanule;
 • verzorgen tracheostoma met of zonder eendelige canule.

Instrueren

De medewerker is in staat:

De mantelzorger

 Verpleegkundigen
Cursus
 
Tijd12:00 - 16:15
LocatieOnbekend

Tijd12:00 - 16:15
LocatieOnbekend

Tijd12:00 - 16:15
LocatieOnbekend

Tijd12:00 - 16:15
LocatieOnbekend

Tijd12:00 - 16:15
LocatieOnbekend

Tijd12:00 - 16:15
LocatieOnbekend

Thuiszorg

Kelvinstraat 5
8912 AN
Leeuwarden
Postbus 417
8901 BE
Leeuwarden
0582337474
Selecteer een bestand aub.