Opleidingen details QST Safe Skies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Train the trainer Crew Resource Management (CRM) (ID nummer: 347498)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 22425-2-2019 t/m 24-2-2020

Het algemene doel van de training:

Trainen van medisch en verzorgend personeel om hen in staat te stellen collega's te trainen en begeleiden in het toepassen en verbeteren van de onderlinge samenwerking m.b.v. Crew Resource Management (Medisch Team Work).

Omschrijving

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft opdracht gegeven tot het trainen van een multidisciplinaire groep, bestaande uit zowel medisch specialisten als verpleegkundigen, tot interne CRM trainers/ambassadeurs. De training hiervoor bestaat uit twee dagen klassikale training, met zowel theoretische als praktische onderdelen, gevolgd door 2 dagen onder supervisie op de afdeling of binnen het team oefenen en uitvoeren van CRM-trainingen, videofeedback en opstarten van verbeteringen. De groep is maximaal 6 deelnemers groot, met name om voldoende individuele tijd te hebben voor het oefenen van vaardigheden.

Leerdoelen:

 • De trainees zijn na afloop van de training in staat om:
 • Zelfstanding een basis theoretische CRM-training te geven,
 • Video-opnamen te maken van een team in actuele situaties en m.b.v. videofeedback de teamperformance te evalueren met het betreffende team,
 • Veranderingen op het vlak van samenwerken in gang te zetten en deze te begeleiden gericht op de samenwerkingscultuur.

 

Korte beschrijving/inhoudsopgave van de training:

1 dag

 • Theoretische behandeling CRM onderwerpen
 • Theoretische behandeling didactische vaardigheden m.b.t. videofeedback
 • Oefenen in videofeedback

2e dag

 • Uitleg en oefenen van teaminterventies
 • Initiëren en begeleiden van verbeteringen
 • Oefenen in geven theoretische CRM-training
 • Oefenen in videofeedback

3e dag

 • Maken video-opnamen van de uitvoering van zorg
 • Uitvoeren van een Basis CRM-training
 • Geven videofeedback
 • Evaluatie

4e dag

 • Maken video-opnamen van de uitvoering van zorg
 • Uitvoeren van een Basis CRM-training
 • Geven videofeedback
 • Evaluatie
(Meerdaagse) Nascholing
0
bekostigd door ziekenhuis
Tijd08:30 - 17:00
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenbesloten training

QST Safe Skies is een advies en trainingsbureau gespecialisserd in Veiligheidsmanagement, Crew Resource Management en Verandering. Meer dan 20 jaar ervaring in de luchtvaart en vanaf 2007 ervaring in de zorg, gemeenten en universiteiten. Door bundeling van verschillende expertises is QST in staat zowel ondersteuning te bieden op het organisatorisch als het menselijke vlak. QST verzorgt o.a. optimalisatie van VMS, TRM/CRM trainingen, verandertrajecten, cultuurverandering e.d.

Oevergriend 118
1356 EJ
Almere
0653925028
Selecteer een bestand aub.