Opleidingen details Y.M. van der Pas

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (ID nummer: 347218)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen504-9-2019 t/m 3-9-2020

Filosofie
De cursus behandelt de theorie en praktijk van Cognitieve Gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. Het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies, samenwerkend met de cliënt, rekening houdend met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt vormt de rode draad van de cursus. Van cursisten verwachten we dat ze casuïstiek inbrengen en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. De cursus heeft een workshopachtig karakter. Ons uitgangspunt is dat wij cursisten algemene competenties willen leren, die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.
Centraal staat:
• zelfstandig leren door de cursist
• sterke koppeling van theorie en praktijk
• docenten coachen, begeleiden, instrueren, stimuleren, modellen, demonstreren, en confronteren zo nodig.
• flexibel hanteren van protocollen en cognitieve gedragstherapie op maat volgens processtappen.

Om optimaal gebruik te maken van de cursus is het wenselijk dat cursisten tegelijkertijd supervisie volgen en werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.

Eindtermen
Aan het eind van de cursus passen de cursisten cognitieve gedragstherapie flexibel toe volgens huidige standaarden en inzichten, vertalen zij cognitieve gedragstherapie theorie in begrijpelijke taal voor cliënten, maken ze optimaal gebruik van non-specifieke therapie-factoren, hanteren ze de stappen van het cognitieve gedragstherapeutische proces zodanig dat zij werkzaam gebleken procedures toepassen én gebruik maken of rekening houden met individuele eigenschappen van de cliënt en/of van het cliëntsysteem.

Doel: Leren toepassen van cognitieve gedragstherapie bij complexe casuïstiek; in staat zijn om binnen het cgt-kader creatief om te gaan met protocollen; taxatie- vaardigheden verder ontwikkelen, zodat je op grond van argumenten een behandelplan kunt opstellen en uitvoeren. Vaardigheden om de therapeutische relatie te hanteren en cgt-procedures toe te passen in samenwerking met de cliënt, waarbij de lijn van het behandelplan/ het protocol vastgehouden wordt, worden geleerd en toegepast.

Vorm: Afwisseling van theorie door bestuderen van literatuur, opdrachten, discussies met praktijk en vaardigheidstraining d.m.v. casuspresentatie (zowel schriftelijk als in beeld), oefenen van procedures, reflectie op het waarom en hoe van procedures, ervaren van therapeutische interacties.
Rollenspel en praktijksimulaties, plenair en in subgroepen staan centraal. Aan de hand van casuïstiek leggen we verband tussen de theorie en de klinische praktijk.
 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
12
ja
1780,00
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Cursisten dienen de Basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie te hebben afgerond met voldoende resultaat.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 16:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

In eigen beheer (eigen praktijk) organiseren en uitvoeren van postdoctoraal onderwijs op het gebied van de cognitieve gedragstherapie en supervisie.

Erkend door het CRKBO, dat wil zeggen vrijgesteld van BTW-verplichtingen. (zie voor verdere informatie, voorwaarden en dergelijke : www.opleiding.singel54.nl )

Singel 54
1015 AB
Amsterdam
020 6275827
Selecteer een bestand aub.