Opleidingen details Praktijk Training & Supervisie Erik van de Kraats

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Systeem Therapeutisch werker (ID nummer: 347081)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners2106-1-2019 t/m 5-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen2106-1-2019 t/m 5-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen2106-1-2019 t/m 5-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO2106-1-2019 t/m 5-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk2106-1-2019 t/m 5-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen2106-1-2019 t/m 5-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker2106-1-2019 t/m 5-1-2022

De eenjarige opleiding tot Systeem Therapeutisch Werker (STW) biedt een theoretisch technisch opleiding en een supervisietraject (TTC-STW).

Competenties

De competenties die een STW moet beheersen om het vak van systeemtherapeutisch werker op een professionele wijze uit te kunnen oefenen vormen het uitgangspunt van de richtlijnen cursusdraaiboek TTC-STW. De competenties geven richting en inhoud aan het cursusdraaiboek en daarmee aan datgene wat geleerd moet worden. Voor een overzicht van alle competenties STW verwijzen we naar het document: “NVRG Competenties STW ” (januari 2015).

 

Voor de STW worden drie typen competenties onderscheiden:

I. Systemische Metacompetenties

II. Systemische Basiscompetenties

III. Competenties om systeemtherapeutische technieken toe te passen

De systemische metacompetenties bevatten de essentie van het systeemtheoretisch denken en handelen en zijn te beschouwen als het einddoel van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker. De systemische basiscompetenties vallen uiteen in twee categorieën: kennis van de principes die ten grondslag liggen aan systeemtherapie en vaardigheden om systeemgesprekken te initiëren, uit te voeren en af te sluiten. Als derde type worden de competenties om systeemtherapeutische technieken toe te passen genoemd. Dat betekent dat de cursist verschillende technieken in kan zetten waarbij hij of zij de cliënt duidelijk weet welke veranderingsopties met de technieken worden nagestreefd. Aan het einde van de opleiding beheerst de cursist deze competenties en laat hij of zij dit zien in de praktijk en in de supervisie. De principes van Millers piramide zijn daarbij leidend.

 
Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd9:30 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen verzorgd door KING nascholing. https://www.kingnascholing.nl

Tijd9:30 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Opleiding Systeem Therapeutisch Werker
Stationsweg 46
8131DH
Wijhe
0610530160
Selecteer een bestand aub.