Opleidingen details KOME den Bosch

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Borstvoeding (herhaling) (ID nummer: 347020)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing borstvoeding (herhaling) (N)2 
Scholing borstvoeding door lactatiekundige (O)2 

Bij deze training wordt uitgegaan van basiskennis omtrent borstvoeding, de onderwerpen van de basiscursus zullen dan ook kort aangehaald worden, maar er zal met name gericht worden op de verdieping van de borstvoedingskennis.
Inhoud Basiscursus Borstvoeding:
1. Algemene Informatie
a. Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding
b. Anatomie en fysiologie van de melkproductie
c. De gezondheidseffecten van moedermelk
2. De zwangerschap
a. Voorbereiding tijdens de zwangerschap
b. De zwangere met HIV-status
c. Starten met de borstvoeding.
d. Huid-op-huidcontact
e. Verzorging van de borsten na de bevalling
f. Het aanleggen
g. Stappenplan voor het aanleggen
h. Melkinname door de baby
i. Niet goed aangelegd
j. (Fop)speengebruik
k. Rooming-in
l. Bijvoeding
m. Alternatieve voedingsmethodes en hulpmiddelen
3. De eerste drie weken
a. Voeden op verzoek
b. De regeldagen
c. Gebruik van de babyweegschaal/unster
d. Houdingen van moeder en baby tijdens het voeden
e. Vitamines voor moeder en kind
4. De meest voorkomende problemen bij de baby
a. De overprikkelde, overstrekkende, huilende baby
b. Darmkrampjes
c. Drinkverwarring
d. Hypoglycaemie
e. Korte tongriem
f. Afwijzing door de baby
g. De slaperige baby
h. Borstvoeding en geelzien
i. Candidiasis in en op de borst en spruw bij de baby (schimmelinfectie)
j. Borstcompressie
5. De meest voorkomende problemen bij de moeder
a. Stuwing
b. Te veel voeding
c. Te weinig voeding
d. Ingetrokken en vlakke tepels
e. Pijnlijke tepels en tepelkloven
f. Steriele of niet-infectieuze borstontsteking en infectieuze borstontsteking
g. Van kunstmatige zuigelingenvoeding naar borstvoeding
6. Afkolven van moedermelk
a. Afkolven van moedermelk
b. Bewaren van moedermelk
c. Invriezen van moedermelk
d. Ontdooien en opwarmen van moedermelk
7. Borstvoeding en leefstijl
a. Voedingsrichtlijnen voor een moeder die borstvoeding geeft
b. Alcohol en roken
c. Medicatie
d. Warm aankleden
e. Hormonen, ander slaapritme
f. Borstvoeding en vruchtbaarheid
g. Moedermelk en milieuverontreiniging
Mogelijke onderwerpen voor de Herhalingscursus Borstvoeding:
1. Borstvoeding en de tienermoeder
2. Borstvoeding in een SES situatie
3. Borstvoeding en psychiatrische problematiek
4. Borstvoeding en diabetes
5. Borstvoeding en pre-eclampsie
6. Borstvoeding bij een baby met een aangeboren afwijking
7. Borstvoeding na borstverkleining of borstvergroting
8. Borstvoeding na sectio en fluxus
9. Borstvoeding en allergie
10. Borstvoeding bij een meerling
11. Borstvoeding na een keizersnede
12. Borstvoeding bij een premature baby

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Hoofdniveau
Cliƫntgerichtheid
Zelfredzaamheid ouders
Voeding van het kind
Zorgplan
Tijd13:00 - 15:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 15:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 15:00
LocatieOnbekend

Vanuit de Coöperatie van Verloskundigen van 's Hertogenbosch e.o. hebben wij een trainingsprogramma opgezet voor kraamverzorgenden die werkzaam zijn binnen onze regio. Ons idee is dat als we samen trainen we dezelfde taal spreken, waardoor de kwaliteit van de zorg aan het bed verbeterd wordt.
Ons trainingsprogramma heet dan ook KOME ; Kwalitatief Opleiden Met Elkaar.

Villa Spaanse Ruiter 74
5146AJ
Waalwijk
06-38106081
Selecteer een bestand aub.