Opleidingen details Academie Voor Schematherapie Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek (ID nummer: 347015)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen254-4-2019 t/m 3-4-2022

Over Schematherapie:

Cliënten met persoonlijkheidsproblematiek profiteren van groepstherapie. Uit een onderzoek van Farrell, Shaw, & Webber (2009) blijkt dat Schematherapie in een groep (30 sessies), gegeven naast de gebruikelijke behandeling, als resultaat had dat 94% van de cliënten na 8 maanden niet meer voldeed aan de criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Een pilot uitgevoerd bij Riagg Maastricht leverde na een jaar voorlopige resultaten op (Dickhaut & Arntz, 2014). Deze lijken vergelijkbaar en gaven aanleiding tot een grotere studie van Arntz en Farrell die in  2010 is gestart. In STG wordt veel gebruik van experiëntiële technieken. In de deeltijdtherapie hebben wij een fasemodel ontwikkeld waarbij de cliënten in vier fases van elk 6 maanden worden behandeld. 

 

Dickhaut, V. & Arntz, A. (2014). Combined Group and Individual Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: a Pilot Study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 242-251.

 

 

Onderdelen in de cursus zijn:

De fasering van de therapie in een groep voor cluster C patiënten

Leren herkennen van en werken met typische cluster C modi en hoe maximaal gebruik maken van de groep

Werken aan de houding van de therapeuten bij het doorbreken van de vermijding: patiënten helpen en het groepsproces gebruiken om meer in contact te komen met emoties

Samen met de patiënt werken aan de motivatie tot verandering van de coping en dus ontwikkelen van ander gedrag; 

Leren de verantwoordelijkheid voor veranderen tijdig over te laten aan de patiënt en het hierbij gebruik maken van de groep;

Patiënten op een constructieve manier leren omgaan met verantwoordelijkheid, schuld en loyaliteit.

 

 

Voordelen groepsschematherapie (GST):

Naast de algemene voordelen van groepstherapie zoals herkenning, interpersoonlijk leren en onderlinge steun zijn er vergeleken bij individuele schematherapie een aantal specifieke voordelen zoals:

Feedback van cliënten is meer geloofwaardig

Door de herkenning bij elkaar, voelen patiënten zich sneller veilig 

Twee- of meerstoelentechniek  en rollenspelen kunnen met meer personen gespeeld worden en zijn krachtiger in een groep

Bestrijden van straffende modus met hele groep is krachtiger

Werken met de blije kind modus is leuker en spontaner in een groep

Samenwerken van psycholoog en vaktherapeut geeft extra input bij het ontwikkelen van ervaringsgerichte oefeningen

 

Voordelen van fasegerichte GST:

Elke fase brengt zijn eigen taken met zich mee, alle deelnemers zijn bezig met vergelijkbare taken

Per fase kunnen duidelijke doelen worden gesteld

Aan de hand van deze taken vinden bij elke fase evaluaties plaats. Evaluaties en fasegerichte taken maken duidelijk welke grenzen en/of extra ondersteuning er nodig zijn om de stap naar de volgende fase te kunnen maken. Therapie is gefocust op gezamenlijk en stapsgewijs leren en daarom niet eindeloos.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
anders (vul hieronder in)
Workshop
 Verdiepend
10
14
ja
995
25
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe locatie zal in Maastricht zijn, maar het is nog niet zeker of het bij Talentino zal zijn

De Academie voor Schematherapie biedt prikkelende en toepasbare basiscursussen, vervolgcursussen en workshops voor (vak)therapeuten,  (KP / GZ) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en anderen die zich willen verdiepen in Schematherapie in een individuele en of groepssetting. 

Daarnaast biedt de Academie voor Schematherapie cursussen op maat, ook in-company, supervisie en leertherapie,

Onze ‘unique selling points’ zijn:

* Experientiëel werken vanuit de 'crossover' tussen klinisch  psychogen en dramatherapeuten met als resultaat het verdiepen van ervaringen en betekenisgeving binnen de Schematherapeutische behandelingen

* SMART behandelen met de fasegerichte benadering, waarin je leert

wat de taken zijn van de therapeut zijn en hoe die veranderen gaandeweg de therapie 

hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt, maar ook de dynamiek van de groep optimaal gebruikt binnen de 'window of tolerance'

hoe je gezonde druk opvoert zodat cliënten aan de fasegerichte taken kunnen voldoen

hoe je ervaringsgerichte technieken kunt afstemmen op de verschillende fasen

* Kleine groepen met twee docenten

Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
‭+31 (0) 6 52 05 55 27
Selecteer een bestand aub.