Opleidingen details Dimence GGZ, regio West Overijssel; A-opleiding

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Associatie tussen doodsangst en hypochondrie en SOLK: een systematische review (ID nummer: 346954)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

Doodsangst: een verkenning op het grensvlak van psychopathologie en filosofie

Doodsangst is een ten onrechte in de psychiatrie verwaarloosd begrip. Men moet er alleen wel naar vragen. Aan de hand van voorbeelden sta ik stil bij doodsangst als emotie met een object (maar welk object precies?), bij doodsangst als psychologisch construct en bij doodsangst als existentiële realiteit. Daarbij komen ook filosofische inzichten over doodsangst ter sprake.

Associatie tussen doodsangst en hypochondrie en SOLK: een systematische review

De bewustwording van onze sterfelijkheid maakt ons kwetsbaar, en kan leiden tot allerlei psychologische afweermechanismen. In een eerder verschenen review wordt doodsangst beschreven als transdiagnostisch construct voor het ontwikkelen van onder andere angst-, depressieve- en obsessief compulsieve stoornissen. Op basis van klinische intuïtie, ondersteund door verschillende theorieën (zoals de ‘terror management theory’), kan vermoed worden dat doodsangst ook een etiologische rol speelt bij de ontwikkeling van hypochondrie of Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Desondanks was er tot op heden geen systematische review verricht naar deze associatie. 

Tijdens een wetenschappelijke stage heb ik gewerkt aan een systematische review van de beschikbare literatuur over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraagstellingen: 1) Is er een associatie tussen doodsangst en hypochondrie? 2) Is er een associatie tussen doodsangst en SOLK? 3) Is er een invloed van leeftijd en geslacht op bovenstaande associaties?

In dit eindreferaat zal ik de resultaten van dit literatuuronderzoek toelichten en samen met Gerrit Glas wat uitgebreider ingaan op de achterliggende theorieën en gedachtegoed.

1.  is er een associatie tussen doodsangst en hypochondrie?
2. is er een associatie tussen doodsangst en SOLK?
3. Is er een invloed van leeftijd en geslacht op bovenstaande associaties?

Refereerbijeenkomst
 
0
Hoofdniveau
Psychiatrie en filosofie
Psychotherapie en Psychiatrie
Sociale Psychiatrie
Tijd17:15 - 20:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Instelling voor Geestelijke Volksgezondheid. Opleidingsactiviteiten en scholingsactiviteiten in het kader van de opleiding tot psychiater of in het kader van bij- en nascholing van psychiaters.

Burg. Roelenweg 9, Zwolle
8021 EV
Zwolle
Postbus 110
8000 AC
Zwolle
038-4565848
Selecteer een bestand aub.