Opleidingen details Eisai BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass Epilepsie - Op het snijvlak van epilepsie en psychiatrie (ID nummer: 346861)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing neurologie323-1-2019 t/m 22-1-2020

Epilepsie en psychose bij volwassenen

Leerdoel 

Dit onderdeel richt zich op

1) De diagnostiek, op het herkennen van het beeld en van de valkuilen.

2) Behandeling/begeleiding vanuit neurologisch perspectief:

- Waar loop je als behandelaar tegenop

- Hoe te handelen in noodsituaties

- Welke epilepsie behandelingen zijn (al dan niet relatief) gecontra-indiceerd

- Wanneer moet je (opnieuw?) verwijzen naar de psychiater

- Wat zijn de mogelijke complicaties

Werkvorm

1) Thematische bespreking waarbij het thema wordt verbonden met een interactieve  casus presentatie 

2) Vraaggesprek met presentatoren aan de hand van problematiek uit de praktijk waarbij ook actieve bijdrage vanuit de zaal

Bekwaamheidsniveau

1) 3-4 (al dan niet met supervisie op afstand)

2) 2-3 (met strikte supervisie of met supervisie op afstand)

Praktijkvoordeel

1) De cursist herkent na het volgen van de cursus het beeld van een postictale en of interictale psychose

2) De cursist weet na het volgen van de cursus  tijdig en adequaat te interveniëren wanneer een patiënt dreigt te ontsporen of ontspoort

 

Epilepsie of Psychiatrie

Leerdoel

Dit onderdeel richt zich op

Wat te doen als je te maken hebt met een patiënt met epilepsie en psychiatrische problemen. Hoe kom je erachter of de psychiatrische problemen geassocieerd zijn met epilepsie of dat het een op zichzelf staande problematiek betreft.

Werkvorm

Thematische (interactieve) bespreking aan de hand van casuïstiek

Bekwaamheidsniveau

3-4 (al dan niet met supervisie op afstand)

Praktijkvoordeel

De cursist herkent na het volgen van de cursus wanneer sprake is van psychiatrische problematiek gerelateerd aan epilepsie of mogelijk op zichzelf staande psychiatrische problematiek bij patiënten met epilepsie

De cursist weet na het volgen van de cursus wanneer en waarover je in multidisciplinair verband kan overleggen, om de kwaliteit van zorg te verbeteren

 

 Epilepsie & verstandelijke beperking: syndromen en gedrag

Leerdoel

Dit onderdeel richt zich op

De combinatie van stemming- en gedragsproblemen bij mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking is complex, omdat vaak niet bekend is of, en zo ja hoe het één een mogelijk gevolg is van het ander.

Wat is de unieke bijdrage van de epilepsie en de verstandelijke beperking? Is deze doelgroep wel echt zo bijzonder? Of moeten we dit zien vanuit een overkoepelend syndroom?

1) Herkennen van aan specifieke syndromen gerelateerd gedrag

2) Behandeling/begeleiding vanuit neurologisch perspectief:

- Waar moeten we naast epilepsie nog meer aan denken, wat kan er in de dd?

- Hoe kunnen we dat herkennen of onderscheiden?

- Waar loop je als behandelaar tegenaan?

- Wanneer overleg je met een AVG, wat kan daar de meerwaarde van zijn?

Werkvorm

1)    Thematische (interactieve) bespreking adv casuïstiek

Bekwaamheidsniveau

1)    3-4 (al dan niet met supervisie op afstand)

Praktijkvoordeel

1) De cursist herkent na het volgen van de cursus de mogelijke alternatieve problematiek, naast epilepsie, in deze complexe doelgroep

2) De cursist weet na het volgen van de cursus wanneer en waarover je in multidisciplinair verband kan overleggen, om de kwaliteit van zorg rondom de kwetsbare patient te verbeteren

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Hoofdniveau
Epilepsie
Kinderneurologie
Tijd15:00 - 18:30
LocatieHoevelaken (NL) (Toon kaart)

Ontwikkelen, produceren en aanbieden van innovatieve geneesmiddelen
Strawinskylaan 1141
1077XX
Amsterdam
020-5753340
 
Selecteer een bestand aub.