Opleidingen details GGz Breburg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Referaten Breburg Academie GGZ- februari 2019 (ID nummer: 346757)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie220-2-2019 t/m 19-2-2020

-(1): In dit referaat wordt een promotieonderzoek gepresenteerd over intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan er zo goed mogelijk ingespeeld worden op de wensen en behoeften van mensen met dementie in het verpleeghuis, als het gaat over intimiteit en seksualiteit? De opbouw van het onderzoek, de resultaten en aanbevelingen worden toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op hoe de resultaten van dit onderzoek kunnen worden toegenomen in de dagelijkse praktijk van het zorgverleningsproces.

 

-(2): In dit referaat wordt een verdieping gegeven op twee onderwerpen die aan bod zijn geweest bij het VGCt congres eind 2018. Het eerste onderwerp betreft een verdieping op de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van ACT bij volwassenen met pijn en depressieve klachten. Er wordt onder andere ingegaan op een behandelprogramma voor chronisch depressieve jongeren tussen de 18 en 25 jaar; ACT it your way. Het tweede onderwerp betreft een verdieping op Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS).

 

Voor uitgebreide omschrijving, zie het programma of de folder.

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2
Refereerbijeenkomst
Bestand 
Folder 20 febr 2019.docx287 KB
0
deelname is voor alle deelnemers kosteloos
Hoofdniveau
Ouderenpsychiatrie
Sociale Psychiatrie
Tijd17:55 - 20:05
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

GGz Breburg biedt als tweedelijnsinstelling gespecialiseerde, geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassen en ouderen. Circa 1200 medewerkers staan in zeer diverse functies garant voor de zorg- en dienstverlening aan gemiddeld 10.000 mensen per jaar.
 

Jan Wierhof 7
5017 JD
Tilburg
Postbus 770
5000 AT
Tilburg
088-0167133
Selecteer een bestand aub.