Opleidingen details GGz Breburg

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Personalized Medicine; van onderzoek naar behandelpraktijk. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis (ID nummer: 346547)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

De volgende onderwerpen komen in het programma aan bod. Voor uitgebreide omschrijving, zie bijgevoegde abstracts per lezing;
Introductie van het thema Personalized Medicine
Personalized psychiatry: zinvol?
Klinische stadiëring en health management voor persoonlijkheidsstoornissen over de levensloop
Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant
De overgang van stepped care naar personalized care bij de combinatie van lichamelijke en psychische klachten
Samen beslissen met behulp van ROM en eHealth
Lichamelijke (pijn) klachten in de geestelijke gezondheidszorg
E-health shared decision making proces
Samenvatting van het geheel aan onderwerpen
Complexe mensen, hoe behandel je die?

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Symposium
 Verdiepend
40
200
ja
0
4
Geen toetsing, wel evaluatie
nvt
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd12:30 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

GGz Breburg biedt als tweedelijnsinstelling gespecialiseerde, geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassen en ouderen. Circa 1200 medewerkers staan in zeer diverse functies garant voor de zorg- en dienstverlening aan gemiddeld 10.000 mensen per jaar.
 

Jan Wierhof 7
5017 JD
Tilburg
Postbus 770
5000 AT
Tilburg
088-0167133
Selecteer een bestand aub.