Opleidingen details Stichting Presentie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentietheorie (ID nummer: 346452)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten3618-1-2019 t/m 17-1-2020

OMSCHRIJVING

Tijdens deze zesdaagse cursus staan 6 deelonderwerpen achtereenvolgens op het programma: 

 • Inleiding in de presentie
 • Exposure en waarnemen
 • Leefwereldaansluiting
 • Lijden en kritiek op de distantiëring
 • Praktisch wijze professionaliteit
 • Presentie binnen de organisatie

Tijdens de cursusbijeenkomsten wordt de presentietheorie rond het betreffende thema behandeld in een mengvorm van inleidingen, filmpjes, groepsbesprekingen en andere werkvormen. Daarbij vindt verwerking van de theorie en de mogelijke verbinding met de (eigen) praktijk plaats. 

Naast de cursusdagen moet men rekening houden met 1 à 2 dagdelen voorbereiding (literatuurstudie en verwerkingsopdrachten) per cursusdag. 

LEERDOELEN

De algemene doelstelling van de cursus is  dat deelnemers de theorie van de presentie begrijpen en met behulp van de theorie hun eigen praktijk en die van anderen kunnen doordenken vanuit het gezichtspunt van presentie. Meer specifiek beoogt de cursus dat deelnemers:

 • adequaat kunnen uitleggen wat de presentiebenadering inhoudt (kennis)
 • in staat zijn om hun eigen waarnemen kritisch te onderzoeken en zo nodig  bij te stellen of te laten corrigeren (vaardigheid en attitude)
 • begrijpen wat er verstaan wordt onder ‘aansluiting bij de leefwereld’ en in staat zijn om te herkennen of en waar dat in zorgpraktijken aan de orde is (kennis en vaardigheid)
 • begrijpen wat het belang is van het aan de ander nabij blijven, juist in situaties waarin er sprake is van (groot en onoplosbaar) lijden (attitude)
 • de verschillende aspecten van praktisch wijze professionaliteit kunnen benoemen en in de praktijk kunnen herkennen (kennis en vaardigheid)
 • begrijpen wat de essentie is van de rol van het management binnen zorgorganisaties die volgens de presentiebenadering willen werken (kennis)

Of de doelstellingen behaald zijn wordt getoetst aan de hand van de verwerkingsopdrachten die deelnemers per cursusdag dienen te maken. 

De cursus beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur en vindt plaats in Utrecht

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
€ 1595,-
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Stichting Presentie is een organisatie die met kwalitatief hoogstaande en goed gefundeerde publicaties, cursussen, trainingen en projecten een actieve bijdrage levert aan de inbedding van presentie in zorg- en hulpverleningspraktijken.

Grebbeberglan 15
3527VX
Utrecht
0653964388
Selecteer een bestand aub.