Opleidingen details Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Academisch Medisch Centrum

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Minisymposium Gedeelde Besluitvorming (ID nummer: 346369)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

In dit minisymposium wordt aandacht besteed aan het waarom en hoe van gedeelde besluitvorming en is gericht op clinici uit de 1ste t/m de 3de  lijn van de gezondheidszorg.

Een aantal sprekers (clinici) zal vertellen hoe het in hun praktijk lukt om dit gedachtegoed toe te passen en het belang dat zij daaraan hechten, zodat de deelnemers meer geënthousiasmeerd worden om dit ook toe te passen in hun praktijk.

 

De leerdoelen zijn:

  • De deelnemer kan het nut en de noodzaak van SDM in de moderne gezondheidszorg beschrijven;
  • De deelnemer kan de stappen die nodig zijn om SDM in het contact met de patiënt toe te passen benoemen;
  • De deelnemer kan de verschillende keuze-ondersteunende hulpmiddelen voor SDM benoemen

 

 

(Mini)symposium
0
Tijd16:00 - 20:00
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

Academisch Medisch Centrum
Beleid: Onderwijsraad AMC
Afdeling Onderwijssupport Taakgroep Faculty Development
Centrum of Evidence Based Education
uitvoering: afd. Bij- en nascholing

Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
020-5668651
Selecteer een bestand aub.