Opleidingen details Mura Zorgadvies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opstaptraining ’Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn’ 2019 (ID nummer: 346337)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 31212-2-2019 t/m 11-2-2020

Mura Zorgadvies organiseerde al vier keer een 3-daagse training ’Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn’. Inmiddels hebben al ruim 100 zorgaanbieders (o.a. huisartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, apothekers) deelgenomen aan een 3-daagse training. 

Voor zorgaanbieders die zich geen drie dagen vrij kunnen plannen organiseren we in 2019 een opstaptraining (3 avonden van 16.00 tot 20.30 uur). 

De training wordt gegeven door Pieter Jansen. Hij is huisarts en initiatiefnemer van het project Gezondhuizen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het positief en oplossingsgericht werken. Samen met Fredrike Bannink schreef hij het boek ‘Positieve Gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’ en samen met haar verzorgt hij 3-daagse trainingen ’Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn’.

Oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medische model, maar heeft een ander vertrekpunt: de patiënt bepaalt wat zijn/haar vraag is. De hulpverlener sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De focus ligt op de gewenste toekomst. De professional geeft geen adviezen, maar helpt patiënten de gewenste toekomst te bereiken door het stellen van oplossingsgerichte vragen (bijvoorbeeld: waar hoop je op? welk verschil zal dat maken?), het vinden van uitzonderingen (bijvoorbeeld: wanneer is het probleem/de klacht er niet of minder?) en het geven van positieve bekrachtiging van wat werkt. Vanuit dit model werkt een professional dus samen met de patiënt/cliënt om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de patiënt/cliënt. De patiënt/cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

Er is wetenschappelijk bewijs dat een oplossingsgerichte aanpak minstens even effectief is als andere behandelvormen en dat de autonomie van de patiënt goed is gewaarborgd. Bovendien doet de oplossingsgerichte aanpak het beter bij patiënten uit lagere sociaaleconomische milieus dan traditionele vormen van behandeling. Oplossingsgericht werken is betrekkelijk snel te leren en zorgt volgens onderzoek voor verbetering van de moraal en minder burn-out bij professionals. De ervaringen met oplossingsgericht werken zijn veelbelovend en het is een praktische, laagdrempelige methodiek.

De opstaptraining bestaat uit drie bijeenkomsten (12 februari, 14 maart en 9 april 2019) en heeft een opbouw. De eerste bijeenkomst betreft een introductie in het oplossingsgericht werken. Ook wordt er geoefend in tweetallen. De tweede bijeenkomst staat in het teken van meer verdieping in het oplossingsgericht werken en verschillende oefeningen. Tussen de trainingsdagen hebben deelnemers tijd om in de dagelijkse praktijk aan slag te gaan met het oplossingsgericht werken en er ervaring mee op kunnen doen. Tijdens de derde bijeenkomst kunnen o.a. de opgedane ervaringen teruggekoppeld worden en worden casussen van de deelnemers besproken.

Leerdoel training: na afloop van de training hebben de deelnemers kennis gemaakt met de theoretische achtergronden en praktische vaardigheden van oplossingsgerichte gespreksvoering, die men direct toe kan passen in de dagelijkse consultvoering. Deelnemers hebben ’tools’ aangereikt gekregen voor het optimaliseren van de samenwerking met hun patiënten/cliënten en zijn in staat om de geleerde vaardigheden toe te passen in hun reguliere werkzaamheden.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
(Meerdaagse) Nascholing
450
Inclusief boek 'Positieve gezondheidszorg: oplossinsgericht werken in de huisartsenpraktijk'
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpstaptraining
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1 en 3DatumTijd
Introductie in oplossingsgericht werken en oefenen419-11-201912:45 - 17:00
Verdieping in oplossingsgericht werken en oefenen417-12-201916:00 - 20:30
Terugkoppeling ervaringen en bespreken casuistiek414-01-202012:45 - 17:00

LocatieWageningen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1 en 3DatumTijd
Introductie in oplossingsgericht werken en oefenen412-02-201916:00 - 20:30
Verdieping in oplossingsgericht werken en oefenen414-03-201916:00 - 20:30
Terugkoppeling ervaringen en bespreken casuistiek409-04-201916:00 - 20:30

Mura Zorgadvies is de organisatie voor ondersteuning van de eerstelijnszorg in Gelders Rivierenland, Gelderse Vallei en de gemeente Zaltbommel.


 

Edisonring 15
6669 NA
Dodewaard
0488-417400
Selecteer een bestand aub.