Opleidingen details Benecke

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Manhattan Masterclass (ID nummer: 346258)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog1824-3-2019 t/m 23-3-2020

Van zondag 24 t/m donderdag 28 maart 2019 worden deelnemers van de Manhattan Masterclass van de laatste inzichten en innovaties binnen de geestelijke gezondheidszorg op de hoogte gesteld. 

Het dagelijkse programma start in de ochtend met een plenaire lezing en wordt vervolgd met kleinschalige werkgroepen tot aan het middaguur. Het resterende deel van de dag is naar eigen wens in te vullen. 

Deelnemers vergaren kennis over: 

- Psychiatrie en het immuunsysteem
- Trauma behandelen tijdens slaap
- Intergenerationale psychiatrie
- Neuromodulatie

Psychiatrie en het immuunsysteem - Ass. professor en onderzoeker Lot de Witte

Vanuit genetisch onderzoek zijn er recent sterke aanwijzingen gevonden voor een rol voor het immuunsysteem bij psychiatrische ziekten. Het onderliggende mechanisme hiervan is nog grotendeels onduidelijk. Onderzoekers willen dit mechanisme graag ontrafelen omdat ze denken dat dit een goed aanknopingspunt kan zijn voor nieuwe therapieën.

Lot de Witte zal eerst uw kennis van het immuunsysteem opfrissen en vervolgens bespreken hoe ze denkt dat het immuunsysteem betrokken is bij psychiatrische ziekten. Ze zal bespreken hoe dit wordt onderzocht en wat de laatste onderzoeken ons vertellen. Ze zal afsluiten met wat we op dit moment wel en niet kunnen doen met deze kennis in de klinische praktijk.

Trauma behandelen tijdens slaap - Dr. Hein van Marle

Hein van Marle behandelt eerst de basisprincipes van geheugenconsolidatie en –reconsolidatie. Vanuit deze theorie begrijpt u meer over de symptomen van PTSS en vooral over het werkingsmechanisme (en de beperkingen) van huidige behandelvormen.

Vervolgens neemt Van Marle recent, spannend onderzoek met u door wat laat zien dat je geheugen kan manipuleren tijdens de slaap. Deze nieuwe studies gebruikt hij vervolgens om samen met u te brainstormen over nieuwe, theorie-gedreven behandelingen, waarbij slaap als nieuw therapeutisch venster wordt geïntroduceerd voor traumagerelateerde klachten. Deze brainstorm is ook interessant voor andere stoornissen waarbij de behandeling bestaat uit het aanpassen en heropslaan van maladaptieve herinneringen, zoals verschillende angststoornissen en verslaving.

Intergenerationale psychiatrie - Dr. Veerle Bergink

Voor vrouwen met een psychiatrische voorgeschiedenis is de zwangerschap en postpartum periode extra ingrijpend. Veerle Bergink gaat met u in op de risico’s van ouders met een psychiatrische ziekte. Ze bespreekt de genetica en de invloed van de psychiatrische ziekte van de ouder tijdens de opvoeding.

Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger raakt stopt met psychofarmaca of overweegt te stoppen. Stoppen met medicatie brengt echter ook risico’s met zich mee, voor de moeder en soms ook voor het kind. U krijgt eerst een update van de meest recente onderzoeken, waarna u met praktijkvoorbeelden aan de slag gaat. Soms is er duidelijk één behandeloptie de beste, maar veel vaker zal het gaan om het wegen van de belangen van moeder en kind. De periode na de bevalling komt ook aan bod.

Neuromodulatie - Dr. Martijn Figee

Neuromodulatie wordt steeds belangrijker als behandeloptie, door toenemende kennis over ontregelde hersenfuncties bij psychiatrische symptomen. Neuromodulatie kan ons misschien ook leren hoe we psychiatrische diagnoses kunnen baseren op ontregelde hersenfuncties als alternatief voor DSM-classificaties. Het arsenaal aan nieuwe neuromodulatie-technieken groeit snel, wat de psychiatrische praktijk van de toekomst waarschijnlijk drastisch zal gaan veranderen.

Martijn Figee bespreekt met u het effect van verschillende neuromodulatie-technieken, en hoe u ze nu of in de toekomst kunt gebruiken. In de interactieve workshop kunt u met Figee in gesprek. U kunt bijvoorbeeld van hem leren welke hersennetwerken een rol zouden kunnen spelen bij de symptomen van uw patiënt en of neuromodulatie in dat geval een optie kan zijn.

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)KNMG-GAIA
eerstelijnspsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, klinisch (neuro)psychologen), psychiaters en psychotherapeuten.
 Verbredend
 Verdiepend
80
80
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd8:30 - 13:15
LocatieNew York (US) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie nader te bepalen

Benecke is meer dan 25 jaar de toonaangevende bedenker, ontwikkelaar en uitvoerder van educatie- en communicatieconcepten voor professionals in de gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met medisch-wetenschappelijke verenigingen organiseren wij zowel kleinschalige als grootschalige nascholingsprojecten. Voorbeelden zijn (jaar)symposia, studiedagen, workshops, reviews, TeleReviews®, online nascholingen en webcasts. De uitgeverij van Benecke verzorgt de productie van themabijlagen en congresverslagen.De inhoud van de nascholingen wordt altijd samengesteld onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke Raad van Advies en is altijd geaccrediteerd. Onze projecten richten zich voornamelijk op medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en paramedici.

Falckstraat 15 - 29 5e etage
1017 VV
AMSTERDAM
(020) 715 06 00
Selecteer een bestand aub.