Opleidingen details Ned. Ver. voor Psychiatrie B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda Psychiatrie (ID nummer: 346184)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie221-1-2019 t/m 20-1-2020

Sinds 2014 worden door veel medische specialismen kennisagenda’s over het betreffende vakgebied opgesteld. In maart 2018 is een enthousiaste werkgroep gestart met het project ‘Kennisagenda Psychiatrie’ om te inventariseren waar in de psychiatrie gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing ligt (kennislacunes). De focus ligt daarbij primair op kennis die nodig is voor diagnostiek en behandeling in de dagelijkse praktijk, en in tweede instantie ook op de meer fundamentele vragen in de psychiatrie. Deze kennislacunes kunnen leiden tot verschillende diagnostische- en behandeltrajecten bij dezelfde aandoening, of tot behandelen op basis van traditie of (veronderstelde) consensus. Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze middels wetenschappelijk onderzoek in te vullen.

Wetenschappelijke bijeenkomst werkgroep
 
0
Hoofdniveau
Beleidspsychiatrie
Tijd16:00 - 19:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Mercatorlaan 1200 Utrecht
3528 BL
Utrecht
Postbus 20062
3502 LB
Utrecht
0302823303
Selecteer een bestand aub.