Opleidingen details Groene Hart Ziekenhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Meerdaagse winternascholing (ID nummer: 346180)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 21529-1-2019 t/m 28-1-2020

Leerdoelen winternascholing

Nascholing Kindergeneeskunde

ADHD:  na afloop van deze bijscholing weet de deelnemer:

 • Dat psycho-educatie en medicatie de primaire behandeling voor ADHD vormen.
 • Dat methylfenidaat de eerste keus is voor de behandeling van ADHD en dat het individueel wordt gedoseerd. De deelnemer krijgt handvatten voor het opstarten van methylfenidaat en het bijstellen van de dosering.
 • Welke medicamenteuze alternatieven er zijn voor methylfenidaat
 • Dat bij ernstige co morbiditeit kinderen verwezen moeten worden naar een kinderpsychiater
 • Dat onderdiagnostiek en onderbehandeling het risico op sociale en cognitieve problematiek sterk verhogen.

Obesitas op de kinderleeftijd: na afloop van deze bijscholing weet de deelnemer:

 • Dat de ernst van overgewicht wordt uitgedrukt in gewicht gerelateerde gezondheidsrisico
 • Hoe men bij kinderen de diagnose obesitas kan stellen volgens de CBO richtlijn
 • Dat overgewicht en obesitas geen ziekten zijn maar een normale reactie van het lichaam, wat helpt bij de benadering en behandeling van kinderen met obesitas
 • De onderdelen te noemen waaruit de behandeling van kinderen met obesitas bij voorkeur bestaat en op welke uitkomsten de behandeling gericht dient te zijn.
 • De kenmerken van mono genetische aandoeningen die leiden tot obesitas.

Nascholing Diëtiek

 • Na afloop kan de deelnemer onderscheid maken in de verschillende soorten diëten om gewichtsreductie te krijgen.
 • Na afloop weet de deelnemer wat een reëel doel qua gewichtsverlies is.
 • Na afloop weet de deelnemer wat feiten zijn rondom overgewicht.
 • Na afloop weet de deelnemer welke patiënten hij/zij kan doorverwijzen naar diëtist.

Nascholing Juiste zorg op de juiste plek deel 1

 • Na afloop weet de deelnemer wat de nut en de noodzaak is van het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)
 • Na afloop weet de deelnemer wat het GHZ doet binnen de organisatie om de JZOJP te organiseren
 • Na afloop weet de deelnemer wat de gezamenlijke plannen zijn van de HAP, Mediis en GHZ om  de JZOJP te organiseren
 • Na afloop weet de deelnemer hoe de achterban van de HAP, Mediis en GHZ en de patiënt denken over de JZOJP.

Nascholing Longgeneeskunde; Pulmonale hypertensie, OSAS en longembolieën

 • Na afloop weten de deelnemers welke klinische symptomen kunnen optreden bij pulmonale hypertensie.
 • Na afloop weten de deelnemers welke diagnostiek in ziekenhuis wordt uitgevoerd om tot diagnose te komen.
 • Na afloop weten de deelnemers welke behandelingen mogelijk zijn voor pulmonale hypertensie.
 • Na afloop weten de deelnemers welke patiënt verwezen kan worden met verdenking pulmonale hypertensie.
 • Na afloop weten de deelnemers wanneer de longarts denkt aan pulmonale hypertensie.
 • Na afloop zijn de deelnemers weer up to date over huidige diagnostiek/behandeling ten aanzien van longembolieën.
 • Na afloop zijn de deelnemers weer up to date over welke weg een patiënt  bewandelt wanneer hij/zij verwezen wordt voor verdenking OSAS.

Nascholing Cardiologie

 • Na afloop is de kennis opgefrist t.a.v. de volgende onderwerpen bij atriumfibrillatie: epidemiologie, pathofysiologie, evaluatie, en behandelmogelijkheden.
 • Na afloop heeft de deelnemer kennis van de (praktische) overwegingen in de huisartsenpraktijk t.a.v. de volgende onderwerpen:
  • Elektrische cardioversie (wanneer wel en wanneer niet geïndiceerd/zinnig)
  • Antiaritmische medicatie
  • Behandeling met DOAC’s
  • (Kwetsbare) Ouderen

Nascholing Juiste zorg op de juiste plek deel 2

 • Na afloop weet de deelnemer welke rol big data kan spelen bij JZOJP.
 • Na afloop heeft de deelnemer een beeld van welke initiatieven er zijn op het gebied van JZOJP en heeft hij/zij hier een mening over gegeven.
 • Na afloop heeft de deelnemer adviezen gegeven over valkuilen en over hoe samen tot een oplossing te komen.
 • Na afloop heeft de deelnemer meegedacht over mogelijke vervolgstappen in de regionale organisatie van de JZOJP.

Nascholing Seksuologie

 • Basis kennis over de werking van seks
 • Kennis over de invloed van chronische ziekten op seksualiteit
 • Weten hoe je veel voorkomende seksuele klachten, zoals erectiele disfunctie en pijn bij het vrijen, moet behandelen
 • In staat zijn te praten over seksualiteit met patiënten

Nascholing Gynaecologie – Prolaps en incontinentie

Prolaps: na afloop van deze scholing heeft de deelnemer:

 • Inzicht in verschillende vormen van vaginale prolaps
 • Inzicht in keuze pessaria en follow-up
 • Handvatten voor gebruik van vaginale oestrogenen
 • Kennis van verschillende behandelopties bij prolaps

Incontinentie: na afloop van deze scholing heeft de deelnemer

 • Inzicht in verschillende vormen van urine-incontinentie
 • Kennis van verschillende behandelopties bij urine-incontinentie

Quiz belangrijkste leerpunten

Tijdens de diverse nascholingen stellen we vragen op van de belangrijkste leerpunten, take home messages en aan bod gekomen vragen. In een interactieve quiz gaan we de deelnemers vervolgens ‘toetsen’ op hun opgedane kennis. 

Nascholing Reumatologie

 • Na afloop weet de deelnemer wat systeemziekten zijn en welke onderverdeling te maken is
 • Na afloop weet de deelnemer wat diagnose, work-up en behandeling van systeemziekten inhoudt
 • Na afloop weet de deelnemer wat voor problemen op andere vakgebieden voorkomen bij systeemziekten
 • Na afloop weet de deelnemer wat handvatten zijn voor tijdige verwijzing bij verdenking systeemziekten
 • Na afloop weet de deelnemer wat het verschil is tussen diagnostische en classificatie criteria
 • Na afloop weet de deelnemer wat nieuwe ontwikkelingen zijn bij reumatoïde artritis en artritis psoriatica; in het bijzonder de nieuwe behandelmethoden

Nascholing CVRM

- Leerdoelen volgen

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
1100
Tijd16:00 - 14:00
LocatieOnbekend

Algemeen ziekenhuis

Bleulandweg 10
2803 HH
Gouda
Postbus 1098
2800 BB
Gouda
0182-505597
Selecteer een bestand aub.