Opleidingen details Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

ervaringen met de weigerende observandi (ID nummer: 346090)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

Ervaringen met weigerende observandi

lezing van 2 uur mbt ervaringen met pilot unit C3 weigerende observandi

 

Werkvorm: presentatie  met mogelijkheid tot stellen van vragen en eerste resultaten onderzoek WODC

Inhoud:

Ellen van den Broek, GZ psycholoog en hoofdbehandelaar PBC, zal spreken over haar inzet en ervaringen uit het jaar waarin zij als observatiecoordinator verbonden is geweest aan Unit 3 De pilot afdeling voor weigerende observandi in het Pieter Baan Centrum. Op Unit C3  heeft Ellen  gewerkt aan extra ondersteuning voor de groepsleiding en de onderzoekers, psychiaters en psychologen, en onderzocht is of er op deze wijze meer observaties gedaan konden worden die leiden tot de beantwoording van de vragen gesteld in een PJ-rapportage. Naast haar eigen bevindingen is deze pilot onderzocht door het WODC, ook de resultaten van dit onderzoek zullen aan de orde komen.

Doel:

zicht verbreden in de organisatie op wat de werkzame interventies zijn  bij weigerende observandi?

-hoe de bevindingen van de pilot uit te breiden naar andere afdelingen in het PBC?

-belang duidelijk maken van een intensieve communicatie en samenwerking tussen groepsleiding en onderzoekers

Refereerbijeenkomst
 
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Forensische psychiatrie
Tijd16:30 - 18:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Het NIFP is een kennisorganisatie op het gebied van forensische psychologie en psychiatrie.

Herman Gorterstraat 5
3511SW
Utrecht
088-0710250
Selecteer een bestand aub.